In English

The Bible

Read the Bible in English here.

In English

English section is under construction. You're welcome back later.

Suomeksi

Englanninkielinen osio on työn alla. Tervetuloa myöhemmin uudestaan.

Lue englanninkielistä Raamattua tästä