Miksi elät?

Herra on "tehnyt koko ihmissuvun… ja on säätänyt heille määrätyt ajat..., että he etsisivät Jumalaa..." (Ap. t. 17:26-27).

Elämän tarkoituksettomuus kalvaa piinaavasti monen aikamme ih­misen mieltä. Harvat rohkenevat kertoa tunnoistaan, monet peit­tävät ja kätkevät nämä sisintä raastavat tuntemuksensa.

Pyhä Raamattu – Herran ihmisille antama ilmoitus – kertoo ihmis­elämän tarkoituksen olevan etsiä Jumalaa. Luoja on tarkoittanut luomansa ihmisen yhteyteensä.

Jumalasta vieraantuneelle ihmi­selle elämä Jumalan yhtey­dessä kuulostaa kaukaiselta ja mahdot­tomalta, myös sisällöt­tö­mältä, ilot­tomalta ja vasten­mie­liseltä. Yh­tey­den löytäneet ovat puoles­taan havainneet, että yhteys Jumalaan ja selkeä ja täysin varma iankaikkisuuspäämäärä on tuonut elämään tarkoituksen, mielek­kyy­den ja onnen (Ps. 73:28).

Raamattu ilmoittaa ihmisten syntien erottavan luodut Luojas­taan (Jes. 59:2). Jeesus Kristus, Jumalan Poika, sovitti ristillä synnit ja pahat teot. Avautui tie Jumalan yhteyteen ja iankaikkiseen elä­mään.

Yhdenkään ihmisen ei tarvitse tyytyä jäämään tarkoituksetto­muuteen. Tarkoituksettomuus ka­toaa elämän tarkoituksen – Herran – löytämisellä (Fil. 1:21).

Etsi Herraa (Jes. 55:6), usko evan­keliumi ja tee parannus (Mark. 1:15). Herra, joka kehottaa ihmistä etsimään häntä, varmasti myös antaa ihmisen löytää itsensä ja yhteyden kanssaan.

Olet tervetullut Jeesuksen Kristuk­sen luokse. Olet tervetullut myös toisten löytäneiden joukkoon oppi­maan lisää Herrasta ja hänen erinomaisen hyvästä tahdostaan.

Mikko Ruotsalainen
Huhtikuu 2018

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.