Esirukous

Ps. 50:14-15

Seurakunnan tärkeä ja keskeinen toimintamuoto on rukous ja esirukoilu. Uskomme rukouksen mahdollisuuksiin ja rukouksen voimaan. Olemme saaneet, nähneet ja kokeneet monia rukousvastauksia. Raamatussa sanotaan: "...van­hurs­kaan rukous voi paljon, kun se on harras" (Jaak. 5:16).

Raamatussa Jumala kehoittaa ja rohkaisee ihmislasta huutamaan Häntä avuksi: "Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua" (Ps. 50:15).

Jumala on todella rukouksia kuuleva Jumala. Raamattu toteaa: "Joka on korvan istuttanut, Hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, Hänkö ei näkisi?" (Ps. 94:9).

Raamattu myös vakuuttaa, että Jumalalle on kaikki mahdollista ja että Hän on voimallinen vastaamaan rukouksiin, ilmestymään rukousaiheissa ja tuomaan avun ihmisen elämään.

Raamattu sanoo: "Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan..." (Jes. 59:1), "...Jumalalle on kaikki mahdollista" (Matt. 19:26) ja "...Jumalalle ei mikään ole mahdotonta" (Luuk. 1:37).

Ehkä kaipaat esirukousta? Haluatko, että seurakuntana rukoilemme sinun, jonkun tuntemasi henkilön tai jonkun sydämelläsi olevan asian puolesta?

Voit lähettää ja toimittaa esirukouspyyntösi meille sähköpostilla Ota yhteyttä -sivulta löytyviin sähköpostiosoitteisiin.

Voit ilmoittaa esirukouspyyntösi meille myös soittamalla tai lähettämällä sen tekstiviestinä numeroon 041 544 5530.

Rukoilemme kokouksissamme meille toimitettujen rukousaiheiden puolesta.

Jos et jostain syystä haluaisi rukousaihettasi luettavaksi, mainittavaksi ja rukoiltavaksi yleisessä kokouksessamme, mainitse tämä meille rukouspyyntösi lähetyksen yhteydessä. Rukouspyyntösi toimitetaan tässä tapauksessa jollekin seurakunnan esirukoilijalle rukoiltavaksi.

Rukouspyyntösi voit toimittaa halutessasi myös nimettömänä tai nimimerkillä.

"Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden" (1. Tim. 2:1-4).

"Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa" (Fil. 4:6-7).

"Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja 'heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen'" (1. Piet. 5:6-7).

"Heitä murheesi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen, ei hän salli vanhurskaan ikinä horjua" (Ps. 55:23).