Outoja asioita

Outoja asioita

Pyhä Raamattu kertoo Ateenan kaupungin ihmisten todenneen apostoli Paavalille – Paavalin julistaessa heille evankeliumia Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja ylösnousemuksesta – hänen tuovan heidän kuuloonsa "outoja asioita" (Ap. t. 17:19-20).

Outoja asioita ovat hengelliset asiat monille ihmisille edelleen. Raamatun asioista tiedetään todellisuudessa hyvin vähän – usein ei oikeastaan mitään. Enemmän on 'tietämistä' – luuloja ja mielikuvia – kuin tietämistä. Siltikin, vaikka monet mieltävät itsensä kristityksi.

Tärkeimpiä asioita ihmiselämässä ovat juuri hengelliset asiat. Tärkeimpien asioiden ei tulisi olla outoja – vieraita ja oudoksuttavia – asioita. Tärkeimpien asioiden edessä ei ole viisasta ja varaa tyytyä luuloihin ja olettamuksiin.

Jumalan ilmoitus löytyy Raamatun lehdiltä. Raamatun sanoma ei ole vanhentunut. Kannattaa ottaa asioista selvää, jotta tärkeimmät asiat eivät ole "outoja asioita" tässä ajassa eivätkä iankaikkisuuteen siirryttäessä.

Elämän tarkoitus on etsiä Jumalaa (Ap. t. 17:26-27). Näin julistaa Paavali Pyhän Hengen johtamana samaisille ateenalaisille – ja kaikille meille.

Ole ymmärtäväinen ja etsi Herraa. "Herra katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa" (Ps. 14:2).

Usko Jeesukseen (Ap. t. 16:31) ja tee parannus (Ap. t. 17:30). Tutustu Raamatun ihmeellisiin – ihmisen tosi parhaaksi tarkoitettuihin – opetuksiin. Silloin tärkeimmät asiat eivät enää ole sinulle outoja vaan läheisiä ja rakkaita!

Mikko Ruotsalainen
Kesäkuu 2018

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.