Seurakunnan esittely

Tampereen Paikallisseurakunta

Tampere

Tampereen Paikallisseurakunta on Tampereella ja sen lähiympäristössä kokoontuva paikallinen seurakunta ja Jumalan seurakunta.

Tampereen ja sen lähiympäristön lisäksi teemme Jumalan valtakunnan työtä eri tavoin sekä laajemmin Pirkanmaan alueella että Suomessa muuallakin.

Seurakunnan pää ja Herra on Jeesus Kristus, Jumalan Poika (Joh. 11:27, Kol. 1:14-18).

Suhde Raamattuun

Seurakunnan auktoriteetti on Raamattu. Uskomme ja ymmärrämme, että Raamattu on kokonaisuudessaan Jumalan sanaa ja Herran ilmoitus. Tahdomme seurakuntana kaikilla elämän alueilla pitäytyä Raamatun opetuksissa.

"Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti" (Ps. 119:160).

Seurakunnalla ei ole Raamatulle vieraita korostuksia ja erityisoppeja. "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on" (1. Kor. 4:6).

Paikallinen ja itsenäinen seurakunta

Kuten paikalliset seurakunnat, joista Raamatussa kerrotaan, seurakunta on itsenäinen. Seurakunta ei kuulu eikä ole kytkeytynyt kirkkokuntiin ja herätysliikkeisiin.

Julistus ja opetus

Lue artikkeli tästä.

Seurakuntaelämä

Seurakuntaelämä koostuu Raamatun opetuksen mukaan monista osatekijöistä: Jumalan lasten yhteydestä, seurakunnan kokouksista ja kokoontumisista, evankeliumin työstä ja monista muistakin asioista.

Viikoittaisten kokouksien ja kokoontumisten ulkopuolellakin vietämme aikaa eri tavoin yhdessä ja palvelemme Herraa ja Jumalan valtakuntaa ja ihmisiä.

Pyrimme sellaiseen seurakuntaelämään, josta Raamatussa kerrotaan. Raamatun antaman opetuksen ja esimerkin mukaan seurakuntaelämä tähtää sekä seurakunnan kasvamiseen – sielujen pelastumiseen (1. Piet. 1:9) – että seurakunnan ja sen jäsenten sisäiseen rakentumiseen ja hengelliseen hyvinvointiin.

"Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha; ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta" (Ap. t. 9:31).

Seurakuntana toimimme Raamatun toimintaperiaatteita kaikessa kunnioittaen avoimesti, rehellisesti ja vastuullisesti. Ilmapiirimme on hyvä, innostava, rohkaiseva ja tukeva. Seurakunnassa vallitsee järjestys.

Kokoukset, tilaisuudet ja tapahtumat

Kokoonnumme Jumalan lasten yhteyteen, rukoilemaan ja raamattutunneille aktiivisesti ja säännöllisesti, useamman kerran viikossa.

Pidämme säännöllisesti myös herätyskokouksia. Herätyskokoukset ovat luonteeltaan evankelioivia. Herätyskokouksissa tuodaan esille ja opetetaan myös uskon ja uskonelämän perusasioita.

Viikoittaisten kokouksien ja tilaisuuksien lisäksi järjestämme vuoden aikana myös paljon tapahtumia: leirejä, virkistyspäiviä, raamattukursseja sekä erilaisia evankelioimistapahtumia.

Lue kokouksistamme lisää mm. sivuilta "Herätyskokouksemme", "Kokoukset ja Raamattutunnit" ja "Yhteiset illanvietot".

Seurakunnan jäsenet

Seurakunta koostuu uskoontulleista, parannuksen tehneistä, kastetuista ja Jeesuksen Kristuksen Herrakseen tunnustavista ihmisistä.

Olemme kaikki jossain elämämme vaiheessa kohdanneet Jeesuksen, kokeneet henkilökohtaisen uskoontulon eli uudestisyntymisen (Joh. 3:1-21, Tiit. 3:3-7, 1. Piet. 1:3-5, 1. Piet. 1:22-23) ja tehneet parannuksen (Ap. t. 17:30-31). Uskoontulon ja parannuksen teon jälkeen olemme antaneet kastaa itsemme upottamalla, kuten Uudessa testamentissa opetetaan.

Tänään meitä yhdistää tahto seurata ja palvella Herraa totuudessa, Raamatun opetusten mukaan, ehyellä sydämellä ja uskollisesti.

"Niin Pietari sanoi heille: 'Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan…' Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa" (Ap. t. 2:38-42).

"Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana" (1. Piet. 1:3-5).

Tehtävät

Raamatun opetuksen mukaan seurakuntaa johtaa vanhemmisto. Vanhemmiston tehtävä on paimentaa ja kaita Herran laumaa. Vanhemmisto vastaa Jumalan edessä kaikesta seurakunnan työstä ja toiminnasta.

Seurakunnan työntekijänä toimii Mikko Ruotsalainen. Lisäksi eri työ- ja toimintamuodoissa on kunkin toimintamuodon tarpeen mukaan omat vastuunkantajansa.

Kukin seurakunnan jäsen ottaa vastuuta ja on tervetullut palvelemaan hengellisen kypsyytensä mukaisesti niihin tehtäviin, joihin Jumala hänet kutsuu ja armoittaa. Erilaisia tehtäviä ja tarpeita on paljon.

"Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen" (1. Piet. 4:10-11).

Seurakunnan arvoja

Totuus, vanhurskaus, pyhyys, puhtaus, rehellisyys, vilpittömyys, nöyryys, uskollisuus, hyvyys, lähimmäisenrakkaus ja kunnioitus, kaikkien samanarvoisuus, laupeus, lempeys, ystävällisyys – nämä ja kaikki muut Raamatun arvot ovat meille tärkeitä, luovuttamattomia arvoja.

Apostolinen, turvallinen seurakunta

Haluamme yhdessä iloiten ja innolla olla rakentamassa apostolista seurakuntaa; seurakuntaa, joka pitäytyy Raamatun opetuksissa, seurakuntaa, joka on voittamassa ihmisiä Herralle ja seurakuntaa, jossa kaikkien sen jäsenien on hyvä ja turvallista olla ja tehdä matkaa kohden Jumalan valtakuntaa.

Rukoileva seurakunta

Uskomme rukouksen mahdollisuuksiin ja Kaikkivaltiaan Jumalan voimaan.

Seurakuntana rukoilemme Tampereen, sen lähiympäristön ja koko Suomen asukkaiden puolesta.

Poimintoja sivuiltamme

Muista, että evankeliumi sisältää myös Jumalan voiman: "Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle" (Room. 1:16). Evankeliumi on Jumalan voima. Jumala on sitoutunut evankeliumiinsa ja sen julistukseen; Herran voima lepää evankeliumin yllä. Ottaessasi vastaan evankeliumin, Jeesus vapauttaa sinut voimallaan synnin orjuudesta ja kahleista. Pahojen henkien riepottelemat ja sitomat ihmiset vapautuvat myös henkivaltojen otteesta ja riivaustilastaan. Herra antaa evankeliumin vastaanottaneelle myös voiman elää puhdasta ja uutta elämää Kristuksen yhteydessä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.