Jeesus tyynnyttää myrskyn

Matt. 8:23-27

"Ja hän astui venheeseen, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin; mutta hän nukkui. Niin he menivät ja

herättivät hänet sanoen: 'Herra, auta, me hukumme.' Hän sanoi heille: 'Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?' Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli

aivan tyven. Ja ihmiset ihmettelivät ja sanoivat: 'Millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat?'"

Mark. 4:35-41

"Ja sinä päivänä hän illan tultua sanoi heille: 'Lähtekäämme yli toiselle rannalle.' Niin he laskivat kansan luotaan ja ottivat hänet mukaansa, niinkuin hän venheessä oli; ja muitakin venheitä oli hänen seurassaan. Ja nousi kova myrskytuuli, ja aallot syöksyivät venheeseen,

niin että venhe jo täyttyi. Ja itse hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten päänaluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat hänelle: 'Opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme?' Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle: 'Vaikene, ole hiljaa.' Niin tuuli asettui, ja

tuli aivan tyven. Ja hän sanoi heille: 'Miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa?' Ja suuri pelko valtasi heidät, ja he sanoivat toisillensa: 'Kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat?'"

Luuk. 8:22-25

"Niin tapahtui eräänä päivänä, että hän astui opetuslapsinensa venheeseen ja sanoi heille: 'Menkäämme järven tuolle puolen.' Ja he lähtivät vesille. Ja heidän purjehtiessaan hän nukkui. Mutta alas järvelle syöksyi

myrskytuuli, ja venhe tuli vettä täyteen, ja he olivat vaarassa. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen: 'Mestari, mestari, me hukumme!' Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja veden aallokkoa; ja ne asettuivat, ja tuli tyven. Ja hän sanoi

heille: 'Missä on teidän uskonne?' Mutta pelko oli vallannut heidät, ja he ihmettelivät, sanoen toisilleen: 'Kuka onkaan tämä, kun hän käskee sekä tuulia että vettä, ja ne tottelevat häntä?'"

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.