Jeesus Getsemanessa

Matt. 26:36-57

"Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemane nimiselle maatilalle; ja hän

sanoi opetuslapsillensa: 'Istukaa tässä, sillä aikaa

kuin minä menen ja rukoilen tuolla.'"

"Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Sebedeuksen poikaa; ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. Silloin hän sanoi heille: 'Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani.' Ja hän meni

vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: 'Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä.' Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi

Pietarille: 'Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani! Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko.'"

"Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen: 'Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni,

minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi.' Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta,

sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi."

"Ja hän jätti heidät, meni taas ja rukoili kolmannen kerran ja sanoi samat sanat uudestaan. Sitten hän tuli opetuslasten tykö

ja sanoi heille: 'Te nukutte vielä ja lepäätte! Katso, hetki on lähellä, ja Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa,

lähtekäämme; katso, se on lähellä, joka minut kavaltaa.'"

"Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli Juudas, yksi niistä kahdestatoista, ja hänen kanssaan lukuisa joukko ylipappien ja kansan vanhinten luota miekat ja seipäät käsissä.

Ja se, joka hänet kavalsi, oli antanut heille merkin sanoen: 'Se, jolle minä suuta annan, hän se on; ottakaa hänet kiinni.' Ja kohta hän meni Jeesuksen luo ja sanoi: 'Terve, rabbi!'

ja antoi hänelle suuta. Niin Jeesus sanoi hänelle: 'Ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit?' Silloin he tulivat Jeesuksen luo, kävivät häneen käsiksi ja ottivat hänet kiinni."

"Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. Silloin Jeesus

sanoi hänelle: 'Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti

minulle enemmän kuin kaksitoista legionaa enkeleitä? Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman?'"

"Sillä hetkellä Jeesus sanoi joukolle: 'Niinkuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä

vangitsemaan. Joka päivä minä olen istunut pyhäkössä opettamassa, ettekä ole ottaneet minua

kiinni. Mutta tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset kävisivät toteen.'"

"Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Mutta Jeesuksen

kiinniottajat veivät hänet ylimmäisen papin, Kaifaan, eteen, jonne kirjanoppineet

ja vanhimmat olivat kokoontuneet."

Poimintoja sivuiltamme

Muista, että evankeliumi sisältää myös Jumalan voiman: "Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle" (Room. 1:16). Evankeliumi on Jumalan voima. Jumala on sitoutunut evankeliumiinsa ja sen julistukseen; Herran voima lepää evankeliumin yllä. Ottaessasi vastaan evankeliumin, Jeesus vapauttaa sinut voimallaan synnin orjuudesta ja kahleista. Pahojen henkien riepottelemat ja sitomat ihmiset vapautuvat myös henkivaltojen otteesta ja riivaustilastaan. Herra antaa evankeliumin vastaanottaneelle myös voiman elää puhdasta ja uutta elämää Kristuksen yhteydessä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.