Kohden Nuorten pyöräretkileiriä 1/2 2023

Rakkaat seurakunnan nuoret!

Olemme paljojen seurakunnan kokouksien ja kokoontumisten ja laaja-alaisen muun seurakuntaelämän ohessa ja lisäksi tehneet yhdessä lukuisia yhteisiä nuorten pyöräretkiä; olemme pyöräilleet jos jonkin kilometrin ja päiväretkeilleet ja vierailleet pyörillä lukuisissa eri paikoissa ja monissa ja monenlaisissa kohteissa.

Olemme olleet liikkeellä lähes kaikenlaisissa olosuhteissa. Olemme ajaneet auringon paisteessa ja helteellä, viileissä ja kylmissä olosuhteissa, myötä- ja vastatuulessa, sateessa ja lumisateessa ja valoisalla ja pimeällä. Eri tilanteissa allamme on ollut ainakin asfalttia, hiekkaa, kiviä, kivikoita, metsänpohjaa, puuta, juuria, järven jäätä, lunta eri muodoissaan ja jopa matalahkoa virtaavaa ja muutakin vettä.

Olemme näillä retkillä tehneet ja kokeneet paljon erilaisia asioita yhdessä: ihastelleet hienoja maisemia ja näyttäviä luontokohteita, tulistelleet, rakentaneet, pelailleet, kiipeilleet, seikkailleet, askarrelleet ja opetelleet ja harjoitelleet monenlaisia luontoliikkujan taitoja.

Näiden pyöräretkiemme yhteydessä esitettiin sydäntalvella 2022-2023 toivomus hieman pidemmästäkin yhdessä tehtävästä pyörämatkasta: "Voisimmeko järjestää ja tehdä pyörämatkan, joka ei kestäisi vain yhtä päivää tai osaa siitä, vaan joka sisältäisi yöpymisiäkin, yhden tai useamman?" Pohdittuamme esitettyä asiaa eri näkökulmista päädyimme siihen, minkä jo esitetyn toivomuksen ja pyynnön jälkeen piakkoin ilmoitimmekin, että tulemme vuoden 2023 kesäkuukausien aikana tai niiden tuntumassa – joissakin sopivissa ajankohdissa ja tilanteissa – järjestämään ja toteuttamaan kaksikin Nuorten pyöräretkileirimatkaa.

Seurakunnan nuoret, rakkaat! Kuukaudet, viikot ja päivät ovat kuluneet nopeasti. Keskitalvesta on tultu kesään ja lumen, kylmyyden ja pakkasen keskeltä viheriöinnin ja lämmön päiviin... ja nyt ensimmäinen näistä pyöräretkileireistämme – Nuorten pyöräretkileiri 1/2 2023 – on lähellä ja ajankohtainen asia.

Onkin aika virittäytyä retkimieleen.

Tehdään se yhdessä!

Tältä sivulta on 15.6.2023 alkaen päivittäin luettavissa edessä olevaan pyöräretkileiriin ajatuksemme suuntaava lyhyehkö kirjoitus. Kirjoituksista jokainen on ikään kuin pienenä johdantona, saatteena ja evästyksenä edessä olevaan leiriretkeen ja siihen virittäytymiseen.

Uusi kirjoitus on luettavissa päivittäin klo 10.00 alkaen, aina Nuorten pyöräretkileirin 1/2 2023 alkamispäivään saakka.

Tervetuloa lyhyiden saatekirjoitusten äärelle ja suuntaamaan yhdessä ajatukset kohden edessä olevaa pyöräretkileiriä.

Mikko Ruotsalainen
Tampere, 14.6.2023

Pyöräretkileiri on nyt lähellä

Pyöräretkileiri 1/2 2023 on nyt – tosiaankin – lähellä!

Talvella totesimme: "Kuukaudet vierivät nopeasti, ja kesäkuukaudet, jotka ehkä nyt talvella tuntuvat olevan kaukana, tulevat kyllä tänäkin vuonna nopeasti vastaan." Tämä on nyt eletty todeksi. Havaitsemme yhdessä ja toteamme alkuvuoden kuukausien vierähtäneen – taas kerran meidät hieman yllättäenkin – nopeasti.

Tiedän, että edessä olevaa pyöräretkileiriä on odotettu paljon, innokkaasti ja hartaasti. 'Kunpa leiri jo tulisi', on odottaen ja iloiten huoahdettu ajatuksissa monen montaa kertaa. Jos odotusta voisi punnita, olen varma, ettei punnitustulos olisi vähäinen.

Nyt pyöräretkileirin odotusaika alkaa olla ohitse. Se, mitä kovasti on odotettu, on nyt lähellä ja edessä – nyt odotus palkitaan ja odotukset täytetään. Muutamien päivien kuluttua retkelle lähtijät pääsevät matkaan, pienempiin ajoryhmiin ryhmittyneinä.

Eikö olekin todella ilo ja kiva lähteä – yhdessä hyvien ystävien, Jeesuksen Kristuksessa olevien veljien ja sisarien kanssa – matkaan ja retkelle? Eikö!

"Minä sanon Herralle: 'Sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää'; ja pyhille, jotka maassa ovat: 'Nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun mielisuosioni'" (Ps. 16:2-3).

Mikko Ruotsalainen
15.6.2023

Pyöräretkileiristä 1/2 2023

Tämä nyt edessämme oleva – vuoden 2023 ensimmäinen – polkupyöräretkileiri on ylipäätään ensimmäinen pyöräretkileirimme. Vaikka pyöriä olemme käyttäneet kyllä paljonkin mahdollistamaan nuorten kokoontumisia, yhdessäoloa ja rakentumista Herrassa, ja leireilleetkin olemme monin muodoin runsain määrin, niin pyöräretkileiriä emme ole aiemmin toteuttaneet.

Retkelle lähtevien edessä on nyt siis aivan uusi kokonaisuus, tilanne ja kokemus. Ehkä joitakin siksi vähän jännittääkin?

Pyöräretkileiriä on suunniteltu ja valmisteltu pitkään ja huolellisesti. Tahdon ja voin kertoa, että hengellisen rakentumisen lisäksi monet mielenkiintoiset ja mukavat asiat odottavat retkelle lähteviä.

Tämän ensimmäisen pyöräretkileirimme tarkoitus on myös olla valmentavana ja varustavana retkenä tänä vuonna myöhemmin toteutettavaa jonkin verran pidempää retkeä – Nuorten pyöräretkileiriä 2/2 2023 – varten. Nyt edessä oleva retki on siis kestoltaan ja ehkä ajomatkaltaankin lyhyempi kuin myöhemmin, alustavasti ja mahdollisesti loppukesän tuntumassa, toteutettava Nuorten pyöräretkileiri 2/2 2023. Tällä ensimmäisellä, "Lyhyemmällä, muutaman päivän kestävällä, matkalla muun ohessa varmistelemme ja hiomme valmiuksia pidempikestoiseen pyörämatkaan."

Edessä olevalle matkalle on lähdössä retkeilytaidoiltaan sekä kokeneempia että kokemattomampia retkeläisiä. Huomioimme jokaisen matkaan lähtevän retkellämme: matkanteossa, ruokailu- ja evästystilanteisiin mahdollisesti liittyvissä tarpeissa, yöpymisrakenteiden pystytyksessä ja purkamisessa, mahdollisissa varusteiden huolloissa ja korjaamisissa – kaikessa. Kokeneemmat hyvin mielellään auttavat, neuvovat, opettavat ja tukevat kaikissa retken vaiheissa ja tilanteissa.

Matkalle on lähdössä myös sekä vastakääntyneitä että jo pitkään uskontiellä kilvoitelleita, jo voimakkaiksi vastuunkantajiksi kasvaneita Jeesuksen Kristuksen seuraajia, opetuslapsia ja palvelijoita. Ehkä joitakin Herran puoleen edelleen hapuileviakin (Ap. t. 17:26-27) on lähdössä vielä mukaan. Retkipäivien Raamatun opetuksessa huomioidaan tämäkin kokonaisuus niin, että kaikki saavat opetusta ja hengellistä ruokaa sydämensä tilan, edistymisensä ja sydämensä vastaanottokyvyn mukaan.

Kokeneemmat ovat myös varustutuneet matkalle moninaisin mahdollisesti tarvittavin varustein. Erilaisia työkaluja, pyörä-, leiri- ja ruokailutarvikkeita sekä ensiapuvälineitä on mukana erilaisiin mahdollisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Aivan kaikki on pyritty ottamaan huomioon.

Jokainen voikin lähteä tällekin retkelle turvallisin ja luottavaisin mielin – vaikka vähän jännittäisikin!

Mikko Ruotsalainen
16.6.2023

Valmistellaan hyvin

Hoidamme ja suoritamme seurakuntana aina kaiken, minkä teemme, hyvin, tarkasti, huolellisesti ja vastuullisesti – täydellisyyteen pyrkien ja sitä parhaamme mukaan tavoittaen (Matt. 5:48, Hebr. 6:1-3, 2. Kor. 13:11).

Asioiden hyvin hoitaminen edellyttää ja kysyy paljon mm. vaivannäköä, aikaa, selvitystyötä, perehtymistä, ahertamista, ponnisteluja, uhrautuvaisuutta, huolellisuutta – ja ennen kaikkea sitä, että sydän ja mieli on puhdas ja täysin antautunut siihen, mitä tehdään.

Kelvoton – asioihin perehtymätön, huolimaton, leväperäinen, epäasiallinen, huonosti hoidettu, vastuuton ja sydämetön – Jumalan nimessä tapahtuva toiminta, jota paljon ilmenee, ja joka minua syvästi murehduttaa, ei mitenkään eikä milloinkaan kirkasta Jumalaa, eikä se siten myös edistä Jumalan valtakunnan asiaa, vaan on ainoastaan rikkomassa ja häpäisemässä sitä ja sen todellista jaloutta ja kauneutta. Jumalan tulisi ja tulee aina tulla kirkastetuksi aivan kaikessa: "...hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen" (Juud. 1:25).

Onnistunut pyöräretkileirikin – ollen vaikkakin vain yksi retkileiri – kysyy ja edellyttää sekä lukuisia että monenlaisia etukäteisvalmisteluja. Erilaista taustatyötä ja suunnittelua tarvitaan ja tehdään paljon: rukoillaan ja mietitään retken sisältöä; kartoitetaan ajoreittejä sekä levähdys-, tauko- ja yöpaikkoja; lasketaan aikatauluja; kartoitetaan varusteiden tarve ja varustaudutaan; huomioidaan laaja-alaisesti turvallisuustekijät; jaetaan vastuualueet ja -tehtävät sekä annetaan niihin mahdollisesti tarvittavaa opetusta, ohjausta ja koulutusta; etsitään ja rukoillaan Herran edessä retkipäivinä lävitse käytäviä Raamatun opetuksia ja valmistaudutaan niihin jne.

Kun kaikki – aivan pienetkin yksityiskohdat – otetaan jo etukäteen huomioon ja hoidetaan hyvin, niin asiat useimmiten kyllä myös sujuvat sen mukaisesti. Herralle otollisen toimintatavan – asioiden hyvin hoitamisen – esimerkki ja malli myös siirtyy seurakunnan keskellä sukupolvelta sukupolvelle (Ps. 145:3-4) ja Herra Jeesus Kristus saa nyt – ja vastaisuudessakin – kunnian.

Nuorten pyöräretkileirikin valmistellaan hyvin!

"Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on" (Matt. 5:48).

"Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii" (Hebr. 6:1-3).

"Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne" (2. Kor. 13:11).

"...teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi" (1. Kor. 10:31).

Mikko Ruotsalainen
17.6.2023

Valmistellaan rukoillen

Mitä seurakuntana teemme, sen teemme ja suoritamme aina rukoillen ja rukoilemisessakin parhaaseemme – kaikessa vajavaisuudessamme – pyrkien.

Rukous kuuluu kiinteästi myös edessä olevan pyöräretkileirin valmisteluun ja toteutukseen. Ensin rukoilimme, lähdemmekö järjestämään pyöräretkileirejä. Tämän jälkeen aloimme rukoillen hahmotella ja rakentaa sekä retkeä että sen sisältöä. Olemme sittemmin rukoilleet retkipäiville sopivaa ajankohtaa ja rukoillen pohtineet retkelle kaikin puolin soveltuvaa kohdetta. Sopivia ja suotuisia sääolosuhteitakin olemme Herralta pyytäneet. Olemme rukoilleet myös, että mahdollisimman moni retkelle haluava onnistuisi järjestämään sille mukaan lähtemisensä ja että mukaan pääsevät myös pääsisivät retkipäivien aikana Herrassa ja uskossa paljon eteenpäin jne. Monet nöyrät ja kaipaavat rukoukset on rukoiltu ja rukoillaan vielä edelleen leirin puolesta, pyytäen, että rikas ja avokätinen Jumala antaisi sille taivaan runsaan siunauksen.

Edessämme oleva pyöräretkileiri – Nuorten pyöräretkileiri 1/2 2023 – valmistellaan ja toteutetaan rukoillen!

Mitä seurakuntana teemme, sen aina teemme ja suoritamme rukoillen!

"Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa" (San. 3:5-7).

"...kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa" (Fil. 4:6-7).

Mikko Ruotsalainen
18.6.2023

Pyöräretkileirin tarkoituksesta

Herraa rakastavat nuoret!

Pyöräretkemme ovat aina olleet sisällöltään monipuolisia, eloisia ja sisällökkäitä; on päästy – kuten hyvin tiedätte – yhdessä näkemään, tekemään ja kokemaan paljon erilaisia asioita.

Kaikesta yhdessä nähdystä, tehdystä ja koetusta on kunkin mukana olleen sydämeen karttunut yhteisen matkan varrelta kosolti sekä kauniita ja iloisia että hyvin ainutlaatuisiakin muistoaarteita.

Edessämme oleva pyöräretkileiri – Nuorten pyöräretkileiri 1/2 2023 – tulee rakentumaan samankaltaisesti kuin aiemmat, ja tulevatkin, lyhyempikestoiset pyöräretkemme: retkeilijöiden edessä tulee olemaan tutumpien elementtien lisäksi monivivahteisesti uutta nähtävää ja uusia asioita.

Pyöräretkileirimme pääasia ei kuitenkaan ole – kuten myös hyvin tiedätte – pyöräileminen tai kivojen ja mukavien asioiden kokeminen. Polkupyörät ovat meille sittenkin vain välineitä mahdollistamaan sen, mitä olemme tekemässä, mikä on tärkeintä ja mikä on kaikkien kokoontumistemme tarkoitus.

Rakastamme kaikki Herraa! Tahdomme rakastaa häntä vielä enemmän, etsiä häntä ja tuntea hänet ja hänen tahtonsa yhä paremmin. Yhdymme kaikki sydämestämme Raamatun kehoitukseen "...rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi" (Mark. 12:29-31).

Herralle rakkaat nuoret!

Olkoon edessä oleva leiri – Nuorten pyöräretkileiri 1/2 2023 – leiri, jossa kaikki mukana olevat saavat jälleen kohdata Herran ja kasvaa "...meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa" (2. Piet. 3:18). Tulkoon yhä enemmän todeksi se, että "...se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa on" (Filem. 1:6) ja että "...tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä" (Kol. 1:9).

Tämä on Nuorten pyöräretkileirin tarkoitus!

Mikko Ruotsalainen,
19.6.2023

Raamatun opetus

Edessämme oleva pyöräretkileiri – Nuorten pyöräretkileiri 1/2 2023 – tulee lyhyempien pyöräretkiemme tavoin sisältämään useampia Raamattuopetuksia ja -hetkiä.

Raamattuopetuksia tullaan pitämään retken aikana niin monta kuin vain ehditään.

Koko esille nostettava laaja opetuskokonaisuus tulee hyvin kiinteästi punoutumaan siihen, mitä on eläminen, vaeltaminen ja kilvoittelu Herraa seuraavana ja uskovana nuorena nykyajassa.

Käymmekin retkipäivien aikana, päivien Raamattuopetuksissa, yhdessä lävitse mm., sekä jo opittuja asioita kerraten että aiemmin kuullusta ja opitusta opetusta syventäen, mitä on Raamatun ilmoittama kilvoittelu, mitä asioita ja minkälaisia erilaisia ulottuvuuksia Herralle otolliseen kilvoitteluun sisältyy ja kuuluu ja mitkä ovat vahvan ja voimakkaan uskonelämän ja kilvoituksen periaatteet ja edellytykset.

Käsittelyn alle otettava aihe on sekä aina ajankohtainen että alinomaa tärkeä; kilvoittelu ei nykyajassa ole helppoa (2. Tim. 3:1) – eikä yleistäkään.

Tahdomme siis, nuoret rakkaat, niin kuin on Herran edessä oikein ja otollista, opettaa, rohkaista ja innoittaa teitä kaikkia – yhtä lailla vastakääntyneitä, jo jonkin aikaa kilvoitelleita ja myös pidemmälle ennättäneitä – vaikeassa nykyajassakin päivittäin ja loppuun saakka "...kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu" (Juud. 1:3).

Niin päästään elämässä, vaelluksessa ja kilvoituksessa eteenpäin – ja kerran perille Jumalan valtakuntaan!

"Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu" (Juud. 1:3).

"Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle" (Hepr. 12:1-2).

"Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien" (1. Tim. 4:10).

Mikko Ruotsalainen
20.6.2023

Retki- ja matkapalaveri

Pyöräretkileirimme etukäteisvalmistelujen – monenlaisten käytännön valmistelujen ja matkaa valmistelevan rukouksen, joista olenkin jo näissä saatekirjoituksissa edellä kirjoittanut – lisäksi on useampia muitakin tekijöitä ja asioita, joilla olemme rakentamassa ja varmistamassa edessä olevan pyöräretkileirin onnistumista ja hyödyllisyyttä.

Yhtenä tällaisena onnistuneen retken osatekijänä on varsinaista pyöräretkileiriä edeltävä yhteinen hyvissä ajoin järjestetty retki- ja matkapalaveri.

Kyseisessä palaverissa – 12.6.2023 – kävimme huolellisesti lävitse edessä olevan pyöräretkileirin kokonaisuuden ja yksityiskohdat: retken tarkoituksen, retken kohteen ja aikataulut, retkellä tarvittavat ja sille suositellut varusteet, ruokailu- ja yöpymisjärjestelyt, turvallisuustekijät ja muut huomioon otettavat asiat. Lisäksi annoimme paljon erilaisia neuvoja ja vinkkejä. Käsittelemämme kokonaisuus oli laaja ja varsin seikkaperäinen.

Kaikilla pyöräretkileirille mukaan lähtevillä ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta osallistua kyseiseen matkapalaveriin etäämmällä asumisensa tähden. Heille välitettiin palaverin sisältö toisin tavoin. Kaikki pyöräretkileirille lähtevät ovat siis saaneet saman tiedon retkeen liittyen.

Retki- ja matkapalaverissamme jätettiin tarkoituksellisesti myös käsittelemättä joitakin asioita – sellaisia, joiden on tarkoitus olla pyöräretkileiriläisille ilahduttavana ja virkistävänä yllätyksenä retkipäivien ja -hetkien aikana.

Pyöräretkileirille lähtevät!

Suosittelen, että kukin vielä – retken aattopäivänä – käy yhteisessä matkapalaverissa käsitellyt asiat ainakin kerran lävitse.

Huomioidaan asioiden paljouden keskellä kaikki yhdessä käsitelty huolellisesti – ennen pyöräretkelle lähtöä, retkelle lähdettäessä ja retkellä matkaa yhdessä tehdessä.

Näin tältäkin osin varmistamme yhteisen pyöräretkileirimme onnistumisen!

Mikko Ruotsalainen
21.6.2023

Lähtö Nuorten pyöräretkileirille 1/2 2023

Rakkaat seurakunnan nuoret!

On kulunut jotakuinkin puoli vuotta siitä, kun pyöräretkellämme keskitalvella esitettiin toivomus hieman pidemmästäkin yhdessä tehtävästä pyörämatkasta.

Esitetty toivomus johti muutamien vaiheiden kautta siihen, että päätimme kesän 2023 tuntumassa toteuttaa yhdessä kaksikin Nuorten pyöräretkileiriä.

Nyt olemme keskikesän päivissä! Kuten jo näissä pyöräretkileirin saatekirjoituksissa kirjoitinkin, niin "Kuukaudet, viikot ja päivät ovat kuluneet nopeasti" ja "Keskitalvesta on tultu kesään ja lumen, kylmyyden ja pakkasen keskeltä viheriöinnin ja lämmön päiviin... ja nyt ensimmäinen näistä pyöräretkileireistämme – Nuorten pyöräretkileiri 1/2 2023 – on lähellä ja ajankohtainen asia".

Nuoret, veljeni ja sisareni, "ne jalot" (Ps. 16:2-3), rakkaat!

Nyt on koittanut niin odotettu pyöräretkileirin – Nuorten pyöräretkileiri 1/2 2023 – ajankohta ja hetki; tänään on retkemme alkamis- ja lähtöpäivä!

Saakoon retkelle lähtevistäkin jokaisen kohdalla olla totta Raamatun siunaus ja lupaus: "Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti" (Ps. 121:8).

Mukavaa ja ennen kaikkea rakentavaa Nuorten pyöräretkileiriä kaikille!

Hyvää matkaa!

Mikko Ruotsalainen
22.6.2023

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.