Uuden vuoden vastaanottajaisilta 2014

Järjestimme vuoden 2014 viimeisenä päivänä uuden vuoden vastaanottajaisillan, kuten olemme tehneet edeltävinäkin vuosina.

Juhlat aloitettiin kokoontumalla yhteen keskiviikkoiltana klo 17:00.

Ennen juhlien aloittamista olimme tehneet monenlaista valmistustyötä, illan puolesta oli rukoiltu sekä kokouksissa yhdessä että kodeissa henkilökohtaisesti, sanaa tuovat veljet olivat valmistautuneet palvelemaan sanan opetuksessa ja julistuksessa, sisaret olivat tehneet keittiövalmisteluja jne.

Matt. 16:24-26

Illan aikana saimme kuulla Raamatun opetusta eri aihealueista. Saimme kuulla lisäksi henkilökohtaisia todistuksia Vapahtajan armosta, teoista ja uskollisuudesta kuluneen ja taakse jäävän vuoden aikana. Illan aikana myös rukoilimme ja lauloimme ja saimme kuulla lauluryhmän soittavan ja laulavan.

Uuden vuoden vastaanottajaisillan kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

 • Seurakunta – Jumalan iankaikkinen aivoitus (Ef. 3:10-11). Seurakunnan ja raittiin seurakuntayhteyden merkitys ja tärkeys. Herra kasvattaa ja vie opetuslapsiansa seurakunnan keskellä eteenpäin ja varjelee eksytyksiltä.
 • Pyhän Hengen täyteys – Jumala haluaa omiensa elävän jatkuvasti Herran Hengen täyteydessä ja voimassa.
 • Jumala on altis vuodattamaan Henkeänsä.
 • Jumala ei anna Henkeä mitalla (Joh. 3:34).
 • Hengen vaikutus on ajassamme tyrehtynyt monien kerran Herralle jättäytyneiden kohdalla, koska ei olla jatkettu ja pysytty uskollisesti sillä itsensä kieltämisen, ristin ottamisen ja Herran seuraamisen tiellä, jolle elämän tien alussa koko sydämestä lähdettiin (Matt. 16:24-26).
 • Jatketaan uskollisesti Herran seuraamista ristin kantamisen tiellä.
 • Jumalan kansan yhdyskunta on taivaissa – seurataan Herraa ja kilvoitellaan perille asti (Fil. 3:20-21).
 • Riennetään "kohti päämäärää, voittopalkintoa" (Fil. 3:13-14).
 • Lähimmäisen rakastaminen ja lähimmäisen rinnalle meneminen (1. Kor. 9:19-22, 2. Kun. 6:17-23, Room. 12:18-21).
 • Ollaan sielujen voittajia ja sielujen pelastukseen johdattajia. Säilytetään tämä näky. Moni nykyajassa tehtävä hengellinen työ ei selvästikään enää aina edes tähtää sielujen voittamiseen ja pelastumiseen, vaan usein enemmänkin ihmisten mukaan saamiseen – mitä erilaisimpien ja monenkirjavien, usein vielä täysin Raamatun opetusten vastaisten ja lihan mukaan rakennettujen – hengellisten organisaatioiden ja koneistojen yhteyteen, jäsenyyteen, kannattamiseen ja toimintaan. On kadotettu selkeä ja kirkas näky johdattaa ihmisiä uskoon, uudestisyntymiseen, kääntymykseen, synnistä luopumiseen ja Herran seuraamiseen. Ilman näitä ihminen on iankaikkisesti kadotettu.
 • Ollaan rohkeita ja määrätietoisia Herran ja evankeliumin todistajia alkavan vuoden aikana.
 • Seurataan ja palvellaan vuonna 2015 innokkaasti ja palavalla sydämellä Herraa!

Vietimme aikaa yhdessä myös varsinaisen kokousohjelman ulkopuolella. Keskustelimme, vaihdoimme kuulumisia, iloitsimme ja virkistyimme yhdessäolosta ja yhteisestä uskosta (Room. 1:12) ja nautimme välipalaa. Raamattu osoittaa monien opetustensa kautta Jumalan perheen (Ef. 2:19) yhdessäololla ja yhteisellä ajanvietolla olevan oman hyvin tärkeän merkityksensä (Ap. t. 1:13-14, Ap. t. 2:44-47).

Yhdessäoloa illalla. Suolaista ja makeaa välipalaa.

Illan päätteeksi oli mukanaolevilla mahdollisuus etsiä Herraa rukousalttarilla tai penkeissä ihan sydämessään henkilökohtaisesti.

Jumala kohtasi mukana olleita. Sydämemme tulivat Jumalan ja taivaan koskettamiksi (1. Sam. 10:26-27). Pyhä Henki kirkasti Jeesusta (Joh. 16:14) ja saimme katsoa Häneen, Jumalan Karitsaan (Joh. 1:29, 36, Hebr. 12:1-3).

Herraa kohdanneina ja uudessa voimassa saamme käydä uuteen vuoteen!

"Etkö tiedä, etkö ole kuullut: Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret? Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy" (Jes. 40:28-31).

Kiitos juhlissa mukana olleille ja eri tavoin palvelleille!

Rakensimme jälleen yhdessä hyvät juhlat ja rakentavan uuden vuoden vastaanottajaisillan.

Kiitos Lapin veljille palveluksesta Herran sanassa!

Kiitos veljille ja sisarille hyvästä, jalosta ja yksimielisestä työtoveruudesta Herrassa ja seurakunnan keskellä vuoden 2014 aikana!

"Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta" (2. Piet. 1:2).

Hyvää ja siunattua uutta vuotta, armon vuotta 2015!

Seurakunnan työntekijä
Mikko Ruotsalainen
2.1.2015

Poimintoja sivuiltamme

Muista, että evankeliumi sisältää myös Jumalan voiman: "Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle" (Room. 1:16). Evankeliumi on Jumalan voima. Jumala on sitoutunut evankeliumiinsa ja sen julistukseen; Herran voima lepää evankeliumin yllä. Ottaessasi vastaan evankeliumin, Jeesus vapauttaa sinut voimallaan synnin orjuudesta ja kahleista. Pahojen henkien riepottelemat ja sitomat ihmiset vapautuvat myös henkivaltojen otteesta ja riivaustilastaan. Herra antaa evankeliumin vastaanottaneelle myös voiman elää puhdasta ja uutta elämää Kristuksen yhteydessä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.