Terveiset leirimuistelosta syyskuussa 2013

Tie jatkuu

Kesäleirin ydinraamatunkohta oli Jeesuksen sanat: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani" (Joh. 14:6). Tieteema oli vahvasti esillä mm. kristityn vaelluksessa.

Leirimuisteloissa tiehen palattiin käsittelemällä pyhäkoulussa 2. Mooseksen kirjassa olevia tilanteita, joissa Mooses Herran avulla johdatti israelilaiset Egyptistä vapauteen.

Tällä kertaa emme olleet pyhäkoulussa sisätiloissa, vaan käytimme hyväksi leiripaikan mahdollisuuksia: mm. tulen äärellä pohdimme tilannetta, jossa Herra ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa, kun Mooses oli paimentamassa lampaita erämaassa. Laituri oli hyvä paikka palata tilanteeseen, jossa Israelin kanssa oli tosi ahdingossa: edessä oli meri ja takana tulossa kovaa vauhtia faaraon sotajoukko.

Tilanteet kertovat selkeää kieltään siitä, että Herralla on kaikki asiat hallussaan ja Hän ohjaa asioita haluamallaan tavalla: ihmisen, vaikka olisi itse faarao, mahdollisuudet estää Jumalan suunnitelmien toteutuminen raukeavat yksi kerrallaan tyhjiin.

Pyhäkoulun opetuksia leirimuisteloissa:

  • Herra tietää millaista tekoa me olemme: Hänen tykönsä saamme mennä sellaisina kuin olemme. Silloin, kun meitä pelottaa tai ahdistaa, me voimme kertoa sen Hänelle ja Hän auttaa meitä antamalla voimaa ja neuvomalla miten tulee toimia.

  • Mooses vahvistui palvellessaan Herraa. Silloin, kun Herra kutsui häntä palvelukseen, Mooses oli arka ja epäileväinenkin. Vaikeissa tilanteissa erämaassa hän luotti Herran apuun ja seisoi rohkeana välillä varmasti ihan pelottavaltakin tuntuvan kansan edessä. Mooseksen vahvistuminen ja luottamus Herraan näkyy erityisesti kohdassa, jossa kansa on merenrannalla ja pelkää takaa-ajajiensa saavuttavan heidät. Mooses vastasi kansalle: "Älkää peljätkö; pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille; sillä sellaista, minkä näette egyptiläisille tapahtuvan tänä päivänä, ette koskaan enää tule näkemään" (2. Moos. 14:13). Samalla tavalla Herra voi meitä vahvistaa uskossa, kun annamme elämämme kokonaan Hänen johdatukseensa.

  • Herra on arjessa meidän kanssamme. Hän näkee kaiken ja on valmiina puuttumaan tilanteisiin, kun tarvetta ilmenee. Edellinen mahdollistaa sen, että voimme koko ajan olla Häneen yhteydessä rukouksin ja pyytää rohkeasti Hänen ohjaustaan kaikkiin elämämme asioihin. Israelilaisia Hän johdatti hyvin konkreettisesti erämaassa: "Ja Herra kulki heidän edellänsä, päivällä pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa, niin että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä" (2. Moos. 13:21).

  • Jumalalle kaikki on mahdollista. Herra avasi mereen tien israelilaisten käydä, että he pääsivät pakoon takaa-ajajiaan ja hukutti takaa-ajajat. Mekin saamme luottaa siihen, että kun olemme täysin neuvottomia, niin Herralla on ratkaisu tilanteeseemme. Apua pitää pyytää Häneltä ja odottaa Hänen ilmestymistään.

Leirimuisteloiden raamattutunti

Leirimuisteloiden pyhäkoulun aikana varttuneemmat leiriläiset kokoontuivat raamattutunnille Herran sanaa tutkimaan.

Kesäleirin raamattutunneilla olimme tutkineet perusteellisesti Timoteuksen elämää. Leirimuisteloissa jatkoimme saman teeman äärellä käyden nyt lävitse ja tutkien kehoituksia, joita Timoteus sai ensimmäisessä hänelle Paavalilta tulleessa kirjeessä. Havaitsimme näitä kehoituksia löytyvän kirjeestä todella huomattavan paljon.

Kehoitukset ovat meille – kuten Timoteuksellekin – tarpeellisia. Raamattu sanookin: "Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne" (2. Kor. 13:11).

Sopivan hetken tullen, pysähdymme vielä Timoteuksen Paavalilta saaman toisen kirjeen kehoituksien äärelle.

Koska on seuraava leiri?

Leirillä vietimme jälleen paljon aikaa yhdessä, rukoillen, keskustellen, pelaillen ja yhdessä leiriä eri tavoin rakentaen.

Leirillä oli taas mukavaa olla yhdessä. Sitä kuvaa hyvin yhden pienen leiriläisen kysymys kotiin lähdettäessä: koska seuraava leiri on? Siihen ei voinut sanoa muuta kuin: kyllä se kesäleiri sieltä taas tulee, mutta hetki pitää odottaa sekä tietenkin toivoa, että taas leirillä nähdään ja saadaan yhdessä kohdata Herraa.

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.