Lasten ja nuorten hengellinen kesäleiri 2021

Tänä vuonna leiriin valmistauduttiin erityisen huolellisesti

Leirimme ovat aina hyvin valmisteltuja. Valmistelujen avulla pyritään siihen, että puitteet leirillä ovat mahdollisimman hyvät. Tänä vuonna valmistautumista tuettiin myös sivuillamme olleilla lyhyillä viesteillä tärkeistä leiriin liittyvistä asioista. Tuttuun tapaan järjestettiin myös yhteinen palaveri kaikille vastuunkantajille leiriä edeltävällä viikolla.

Leiri on 'seurakunnan toiminta pienoiskoossa': se opettaa meitä toimimaan sujuvasti yhdessä toinen toisemme huomioiden.

"Varusta huolellisesti matkalle Zeenas, lainoppinut, ja Apollos, ettei heiltä mitään puuttuisi" (Tiit. 3:13).

Hyvää mieltä tarvitaan leirin alusta loppuun asti

Ei riitä, että kaikilla on tarvittavat varusteet mukana, myös mielen pitää olla oikea. Leiri kysyy kaikilta paljon: ollaan yksinkertaisissa puitteissa ja toimitaan yhteisten sääntöjen mukaan kaikessa. Leiri kysyy myös voimia: tehtävää on paljon ja kaikkeen pitää olla valmis tarttumaan. Toisaalta varmasti moni huomaa tekevänsä asioita, joita ei ehkä ole aiemmin tehnyt ja saa kokea oppimisen ja onnistumisen iloa.

"Kurjalle ovat pahoja kaikki päivät, mutta hyvä mieli on kuin alituiset pidot" (San. 15:15).

"Työ tehdään tarkasti ja sujuu heidän käsissään" (Esra 5:8).

Tänäkin vuonna olimme epidemiaoloissa, mikä otettiin huomioon monin tavoin leirin toteutuksessa. Pidimme huolta turvaväleistä, valmistimme ruuat perhekunnittain, käsiä pestiin ja desinfioitiin eräitäkin kertoja päivittäin.

Sääkin on tärkeä asia, kun ollaan luonnon keskellä. Jälleen kerran saimme kiittää Herraa myös hyvästä säästä: sadetta saatiin vain parin pisaran verran.

Leirin tarkoitus on kohdata Herraa

Leiri on hengellinen ja sen päätarkoitus on luoda mahdollisimman hyvät puitteet jokaiselle mukanaolevalle kohdata Jeesusta. Sitä myös osaltaan huolellinen valmistautuminen tukee.

"Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Beetsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen: 'Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen'" (Joh. 12:21).

Jo kymmenes leiri samassa paikassa!

Tuntuu uskomattomalta ajatella, että kesän leiri oli jo kymmenes kyseisessä leiripaikassa järjestetty leiri. On suuri kiitosaihe, että olemme saaneet nauttia tuosta meille niin hyvin soveltuvasta leiripaikasta jo niin monta kertaa. Tuttuun paikkaan on helppo mennä, kun pystyy ottamaan puitteet monin tavoin valmisteluissa huomioon.

Leirin aikana palattiin aiempiin leirikertoihin eri tavoin monta kertaa

Tuntuu siunaavalta, että kymmenen leirikerran kuluessa on useista pienistä pyhäkoululaisista tullut seurakunnan jäseniä, jotka esimerkillisellä tavalla osallistuvat työhön sekä leirillä että myös leirin ulkopuolella. Kiitosaihe on myös se, että joka leirillä on ollut tarve pitää pyhäkoulua, koska aina on ollut useita pyhäkouluun tulijoita. Työ jatkuu!

Jeesuksen oman ei tarvitse pelätä

Aiempiin leirikertoihin palattiin myös toteuttamalla jokaiselta menneeltä vuodelta yksi ohjelmaosuus uudelleen. Oli pelejä ja leikkejä – aina toivottuja vesileikkejä unohtamatta.

Leirille oli mm. rakennettu tunnelimainen rakennelma, jonka läpi leiriläiset kulkivat. Tunnelissa oli monia vähän ja sopivasti jännittäviä kohtia. Tunnelin läpi kulkeminen onnistui kuitenkin hyvin, koska koko matkan sai pitää kiinni tunnelin lävitse johdattavasta köydestä; köysi johdatti kulkijat alusta loppuun asti. Opetuksessa palattiin tunnelikokemuksiin todeten, että Jumalan sana johdattaa meitä köyden lailla turvallisesti kaiken läpi, kun pidämme siitä kiinni.

"Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa. Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan" (Luuk.12:31-32).

Eväitä tulevia päiviä varten

Leirillä pidettiin monta Raamattutuntia. Jälleen oli mahdollisuus leirin alussa tehdä kysymyksiä, joihin osaan ehdittiin saada vastauksia jo leirillä ja osaan palataan muun opetuksen yhteydessä myöhemmin.

"Jeesus sanoi heille: 'Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa'" (Joh. 6:35).

Turvallisin mielin saamme jatkaa yhdessä matkaa!

Leirin vastuunkantajat

Poimintoja sivuiltamme

Muista, että evankeliumi sisältää myös Jumalan voiman: "Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle" (Room. 1:16). Evankeliumi on Jumalan voima. Jumala on sitoutunut evankeliumiinsa ja sen julistukseen; Herran voima lepää evankeliumin yllä. Ottaessasi vastaan evankeliumin, Jeesus vapauttaa sinut voimallaan synnin orjuudesta ja kahleista. Pahojen henkien riepottelemat ja sitomat ihmiset vapautuvat myös henkivaltojen otteesta ja riivaustilastaan. Herra antaa evankeliumin vastaanottaneelle myös voiman elää puhdasta ja uutta elämää Kristuksen yhteydessä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.