Jeesus ilmoittaa etukäteen ristinkuolemansa opetuslapsilleen

Matt. 17:22-23

"Ja kun he yhdessä vaelsivat Galileassa, sanoi Jeesus heille:

'Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet, ja

kolmantena päivänä hän nousee ylös.' Ja he tulivat kovin murheellisiksi."

Matt. 20:17-19

"Ja kun Jeesus lähti kulkemaan ylös Jerusalemiin, otti hän ne kaksitoista erilleen ja sanoi matkalla heille: 'Katso, me menemme ylös

Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineitten käsiin, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan ja

antavat hänet pakanoille pilkattavaksi ja ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi, ja kolmantena päivänä hän on nouseva ylös.'"

Matt. 26:1-2

"Ja kun Jeesus oli lopettanut kaikki nämä puheet, sanoi hän

opetuslapsillensa: 'Te tiedätte, että kahden päivän perästä on pääsiäinen;

silloin Ihmisen Poika annetaan ristiinnaulittavaksi.'"

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.