Suomi – Herää nyt ja tee parannus!

Raamattu

Suomessa on näiden päivien aikana – muiden maiden tavoin – havahduttu ja herätty hyvin epätodelliseltakin tuntuvaan asiaintilaan.

Vaarallinen epidemia – koronaviruksen aiheuttama COVID-19 – riehuu keskellämme ja jatkaa etenemistään ja vaikutustaan.

Väestöämme sekä sairastuu että – valitettavasti – myös menehtyy.

Tilanne on kokonaisuudessaan ja kaikkinensa kansamme kohdalla sotien jälkeisen ajan vakavin.

Ihmiset ovat ymmärrettävästi huolissaan terveydestään, turvallisuudestaan ja selviytymisestään.

Se, mitä vain joitakin viikkoja sitten ei oikeastaan nähty ja uskottu mahdolliseksi tapahtuvan Suomessa, on nyt tapahtunut.

----

Vallitsevassa sekavassa ja vakavassa tilanteessa maassamme on tehty ja tehdään monenlaisia toimia ja järjestelyjä. Ne ovat tarpeellisia ja välttämättömiä. Yhteiskunta pyrkii parhaansa ja mahdollisuuksiensa mukaan turvaamaan ja suojaamaan kansalaisiaan – väestönsä elämää ja terveyttä – kaikissa olosuhteissa. Hyvä niin!

Maamme – aivan niin kuin muidenkin maiden – mahdollisuudet ja ratkaisut ovat kuitenkin parhaimmillaankin rajalliset; onnistuneimmatkaan inhimilliset toimet ja ponnistelut eivät pysty nyt eivätkä vastaisuudessa vastaamaan kaikkeen siihen, mitä edessämme on ja tulee vielä olemaan.

Me tarvitsemme Jumalaa!

----

Ei ole viisasta eikä kauaskatseista ajatella – niin kuin näiden päivien aikana on jo sorruttu ajattelemaan – vakaiden aikojen ja olojen jo sarastavan ja niiden tulevan vallitsemaan kauan aikaa.

Raamatun varma ja luotettava profeetallinen sana osoittaa, että maailmamme tulee väistämättä kohtaamaan monia raskaita asioita sekä suuria myllerryksiä ja järkkymisiä – toinen toisensa jälkeen.

Raamatun ennustukset ovat aina toteutuneet täydellisesti ja kirjaimellisesti. Ne tulevat – ihmisten epäilyksistä ja ivallisista vastaväitteistä huolimatta – osoittamaan jumalallisuutensa, erehtymättömyytensä ja luotettavuutensa tulevinakin päivinä.

----

Me tarvitsemme Jumalaa!

Maamme ja sen väestön olisi välttämätöntä herätä ja turvata Herraan! Edessämme on vaikeita päiviä.

Huolestuttavan pitkään olemme kansana ylpein sydämin ja päättäväisin askelin kulkeneet väärään suuntaan.

Meidän tulisi nyt kiireellisesti nähdä ja tunnustaa väärä suuntamme ja syvällekäyvästi nöyrtyä Herran kasvojen edessä ja kääntyä hänen puoleensa. Väärä suunta ei johda mihinkään hyvään.

Kiittämättömyyttämme – miten olemme Jumalaa pilkaten vastanneet hänen meille suomaan yltäkylläiseen hyvyyteen – meidän olisi syytä hävetä.

Kunpa korskeutemme sijaan ymmärtäisimme ja tunnustaisimme pienuutemme ja voimattomuutemme Kaikkivaltiaan edessä. "Katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ovat kuin tomuhiukkanen vaa'assa. Katso, merensaaret hän nostaa kuin hiekkajyvän" (Jes. 40:15).

Kohtalomme on Jumalan kädessä. Se ei ole omassa kädessämme. Kansojen ja kansakuntien kohtalo on Herran kädessä. Tämä koskee myös rakasta isänmaatamme. Raamattu ilmoittaa: "Hän korottaa kansat, ja hän hävittää ne, hän laajentaa kansakunnat, ja hän kuljettaa ne pois" (Job 12:23).

Me tarvitsemme Herraa ja hänen armoaan. Me tarvitsemme häntä nyt ja tulevina päivinä, ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaaksemme!

Uskokaamme ja turvatkaamme Jumalaan. Palatkaamme Herran tykö. Huutakaamme avuksi hänen pyhän poikansa Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä (Room. 10:9-13).

Katukaamme syntejämme, tunnustakaamme ja hyljätkäämme ne. "Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon" (San. 28:13).

Astukaamme nöyrin mielin ja päättäväisin askelin sille pyhälle ja hyvälle tielle, jonka pyhä Raamattu ilmoittaa ja julistaa.

Herra tahtoo armahtaa meitä! "Herra on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa" (Ps. 145:8). "Sillä sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksiantavainen, suuri armossa kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat" (Ps. 86:5).

Jokaisella – yhdelläkin – synnistä ja vääryydestä Herran puoleen kääntyvällä ja kääntyneellä on maallemme ja kansallemme jo suuresti siunaava ja siunauksena oleva vaikutus. "Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä" (San. 14:34). "...yksi ainoa syntinen saattaa hukkaan paljon hyvää" (Saarn. 9:18).

Suomi – kaikille meille kansoista rakkain – ymmärrä parhaasi, havahdu ja herää nyt ja tee parannus (Ap. t. 3:19-20)!

Mikko Ruotsalainen
6.4.2020

Poimintoja sivuiltamme

Sinäkin voit vielä kääntyä Herran puoleen ja tehdä parannuksen synneistäsi. Voit kohdata Herran, kokea syntien anteeksiantamuksen, pelastua, vapautua syntikahleistasi ja saada sydämeesi Jumalalta ns. pelastusvarmuuden, eli sisäisen varmuuden siitä, että olet pelastettu. Voit myös uudistua uskossasi, parantua, täyttyä Pyhällä Hengellä jne. Jumala on "ilmestyksen Jumala" (1. Moos. 16:13) ja "...Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle" (2. Aik. 16:9).

Lue kirjoitus "Ajankohtainen sana" kokonaisuudessaan täältä.