Terveisiä helmikuun 2012 Raamattu- ja virkistyspäiviltä

Vietimme päiviä varsin arktisissa olosuhteissa, mittarin näyttäessä alimmillaan -41C. Kylmyys tuotti hieman ongelmia, mutta uskonelämään kuuluu myös koetukset. Raamatun lupaus kuuluu Jeesuksen seuraajalle: "Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut" (Room. 8:28).

Perjantain ohjelmaan kuului iltatilaisuus, jossa rukoilimme, lauloimme ja Raamatusta nousi esille, että Herra ilmestyy Häntä odottaville. "Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio, samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat" (Hebr. 9:27-28).

Käsittelimme myös seuran valitsemisen vaikutusta omaan uskonelämään. "Älkää eksykö. 'Huono seura hyvät tavat turmelee'" (1. Kor. 15:33).

Raamattu ja muistiinpanovälineet

Lauantain aamunavauksessa käsiteltiin säännöllisen Raamatun lukemisen ja rukouselämän tärkeyttä. Aloita aamu rukouksella ja Sanalla. "Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan; ja siellä hän rukoili" (Mark 1:35). "Niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän taloonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa, aivan niinkuin hän ennenkin oli tehnyt" (Dan 6:10).

Raamattutunneilla puhuttiin muun muassa seuraavista aiheista:

  • Jeesus osoitti rakkauden teoissa. "Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on" (Luuk. 19:10).
  • Miten Jeesus valmisti opetuslapsiansa uuden liiton seurakuntaan, kehoittaen ottamaan Hänen ikeensä päälleen ja oppimaan Hänestä (Matt. 11:29), ja olemalla kauan opetuslasten kanssa (Joh. 14:9).
  • Kuinka tärkeää on ottaa sana vastaan nopeasti eikä viivytellen. Lopunajan kristityillä voi kestää vuosia ihan perusasioissa: parannus, kaste, seurakunta. "Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan..." (Jaak. 1:19). Psalminkirjoittaja antaa meille esimerkin nopeasta kuulemisesta: "Minä tutkin teitäni, ja käännän askeleeni sinun todistustesi puoleen. Minä riennän viivyttelemättä noudattamaan sinun käskyjäsi" (Ps. 119:59-60).
  • Nöyryys, mitä se on Raamatun henkilöillä. "Mutta Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä" (4. Moos 12:3). Sydämeltään nöyrä ei suostu mukautumaan tämän maailman ajan mukaan, eikä kapinoi Jumalan selvää sanaa vastaan. Sydämeltään nöyrä saa rohkeuden palvella Herraa. "Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa" (Ap.t. 4:13). Uskalla olla Jumalan Sanan kannalla silloinkin, kun ympärillä olevat ihmiset eivät sitä hyväksy.

Sauna

Lisäksi leirillä saunottiin, vietettiin aikaa leirinuotiolla ja musisoitiin pitkin iltaa ja yötä.

Tervetuloa tuleville leireille!

Poimintoja sivuiltamme

Jumala on hyvä ja armollinen Jumala. Hänen tahtonsa ja suunnitelmansa jokaista ihmistä kohtaan on hyvä. Hän rakastaa jokaista ihmistä ja tahtoo jokaisen ihmisen pelastuvan (2. Piet. 3:9).

Sinäkin voit vielä kääntyä Herran puoleen ja tehdä parannuksen synneistäsi. Voit kohdata Herran, kokea syntien anteeksiantamuksen, pelastua, vapautua syntikahleistasi ja saada sydämeesi Jumalalta ns. pelastusvarmuuden, eli sisäisen varmuuden siitä, että olet pelastettu. Voit myös uudistua uskossasi, parantua, täyttyä Pyhällä Hengellä jne. Jumala on "ilmestyksen Jumala" (1. Moos. 16:13) ja "...Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle" (2. Aik. 16:9).

Lue kirjoitus "Ajankohtainen sana" täältä.