Terveisiä syyskuun 2011 Raamattu- ja virkistyspäiviltä

Vietimme Rovaniemellä aurinkoista Raamattu- ja virkistys viikonloppua 2.-4.9 2011. Saavuimme leiripaikkaan perjantaina klo 18:00.

Auringonlasku

Heti perjantai-iltana kokoonnuimme rukouksen ja Sanan hetkeen. Kuulimme terveisiä, sekä todistusta Herran teoista ja uskoontulosta. Esille myös nousi Raamatusta Joh. 12:35-36, jossa Jeesus kehoittaa meitä uskomaan valkeuteen ja vaeltamaan siinä: "Niin Jeesus sanoi heille: 'Vielä vähän aikaa valkeus on teidän keskuudessanne. Vaeltakaa, niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, mihin hän menee. Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi tulisitte.' Tämän Jeesus puhui ja meni pois ja kätkeytyi heiltä" (Joh. 12:35-36).

Leiripäivät avattiin Aamun sana- ja rukoushetkillä. Leirin 3 Raamattutuntia puhuttelivat läsnä olevia. Lauantai-iltana kokoonnuimme vielä Herran kohtaamisen iltahetkeen.

Raamatusta nousi mm. seuraavia aiheita leirin aikana:

  • Mitkä asiat voivat turmella suhteemme Herraan
  • Pelastuksen perusasiat

Uskon perustusta ja perusasioita käsiteltiin kahdessa Raamattutunnissa. Tutkimme tarkemmin mm. seuraavia aiheita: Miten voi pelastua? Mitä Jeesuksen ristinkuoleman kautta tapahtui synnille ja kuolemalle? Mitä parannus on? Havaitsimme myös, että Jumala huolehtii lapsistaan ja pelastus on varma.

  • Ymmärtäväisen miehen perustus

"Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri" (Matt. 7:24-27).

  • Profeetta Elisa ja Elisan profeettakoulun oppilaat (2. Kun. 6:1-7).

Elisa antaa meille elämänsä ja valintojensa kautta nöyryyden esimerkin, miten päästä vaelluksessa siihen, että Herra saa kasvaa ja me saamme vähetä. Elisan oppilaat olivat yksimielisiä, oma-aloitteisia ja toimellisia. Yksimielisyys ja toimellisuus on rakentavaa. He innoittuneina ja yksimielisinä halusivat tehdä rakennustyötä Jumalan valtakunnan hyväksi, päinvastoin kuin kansa profeetta Haggain aikana (Haggai 1), jolloin juostiin vain oman huoneen asioiden hyväksi. Niinkuin kirveen terä, joka kirposi profeetanoppilaalta veteen, saatiin takaisin veteen heitetyn puun kautta, myös sinun ja minun uskonelämän terän voi saada takaisin, Jumalan antaman puun, ristinpuun, avulla. Kiitos siitä Jumalalle!

Leirillä oli jatkuvasti mahdollisuus henkilökohtaiseen esirukoukseen.

Aarrearkku

Leirillä oli myös lapsia, joten heille oli järjestetty omaa toimintaa; pyhäkoulu, laululeikkejä, mietittiin yhdessä esimerkkien avulla avun antamista lähimmäiselle. Aarrekin avattiin, kun saatiin siihen 3 avainta.

Leirillä myös mm. pelattiin jalkapalloa ja polttopalloa, ja vietettiin aikaa yhdessä, paistettiin makkaraa ja saunottiin.

Lasten jalkapallomaali

Ruoka oli maittavaa, kiitos emännille! Kiitos ennen kaikkea Herralle, joka auttoi kaikessa.

Siunausta ja hyvää syksyn jatkoa! Seuraava leiri Rovaniemellä on helmikuussa. Tervetuloa sinne!

Poimintoja sivuiltamme

Juhlien Raamattutunneilla kuulimme mm. kehotuksia tehdä Jumalan edessä oikeita valintoja ja elää Jumalan tahdossa. Syntiä ei tule Herran edessä puolustella, synti pitää tunnustaa ja hylätä. Jokainen istutus, jota taivaallinen Isä ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois (Matt. 15:13). Herra auttaa parannuksen tekeviä ja tahtoonsa nöyrtyviä eteenpäin. Kuulijakunta sai myös kehotusta ja rohkaisua viedä evankeliumia päättäväisesti eteenpäin, vaikka elämmekin vaikeassa ja Herran sanaa vastustavassa ja halveksuvassa ajassa.

Lue kirjoitus "Pääsiäisleiri ja Pääsiäisjuhlat 2014" kokonaisuudessaan täältä.