Terveen seurakuntayhteyden välttämättömyys

Olen saanut suuren armon Jumalalta johdattua pian uskoontuloni jälkeen terveeseen Jumalan seurakuntaan. Ajassamme sellaiset ovat melkein kadonneet.

Heti uskoontuloni jälkeen minä ymmärsin tämän: elämä tulee kaikessa rakentaa tarkasti Raamatun – Jumalan sanan – mukaan. Aivan heti minulle ei kuitenkaan ollut selvää, että myös seurakunta tulee näin rakentaa.

Johdatuin Tampereen Paikallisseurakunnan vaikutuksen alle. Silloin opin, että myös seurakunta tulee rakentaa tarkasti Raamatun mukaan. Kun tämän ymmärsin, niin asia onkin aivan itsestäänselvä.

"Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika" (2. Joh. 1:9).

Seurakuntaan tulon jälkeen uskonelämäni lähti menemään voimakkaasti eteenpäin. Parannuksen teko ja kaste upottamalla ovat vain alku Herran Jeesuksen tarjoamalla hyvällä uskon tiellä, jonka päämäärä on iankaikkinen Jumalan valtakunta.

Olen tavannut useita ihmisiä, jotka ovat erilaisissa hengellisen kentän organisaatioissa, jotka organisaatiot sanovat pitäytyvänsä Raamatun sanassa, mutta eivät sittenkään pitäydy.

Osa näistä tapaamistani ihmisistä on ollut joskus uskoontulleita. Heitä olen kehottanut hakeutumaan Raamatun mukaiseen seurakuntaan. Kuitenkin olen havainnut: erittäin harva on valitettavasti toiminut sen mukaan, mitä Raamattu sanoo.

Seurakunnassa olen saanut valtavan määrän tervettä Raamatun opetusta. Herran oma tarvitsee sitä ja Jumala on tarkoittanut sen keskeiseksi osaksi seurakuntaelämää. "Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa" (Ap. t. 2:42).

Terveen raamatunopetuksen hedelmä elämässäni on ollut hyvä. Elämäni on järjestyksessä ja tasapainoista.

Kun kohtaan niitä henkilöitä, jotka ehkä ovat tulleet uskoon ja ovat Raamatun sanaan tarkasti pitäytymättömässä toiminnassa mukana tai eivät lainkaan käy missään, havaitsen murheellisena: heille ei kuulu hyvää.

Ota sinäkin vakavasti Raamatun opetus seurakunnasta! Raamattu varoittaa: "Älkää eksykö. 'Huono seura hyvät tavat turmelee'" (1. Kor. 15:33).

Minä olen saanut Jumalan armosta jo pitkän ajan olla hyvässä seurassa ja se on tehnyt minua kaltaisekseen (San. 13:20).

On edelleen olemassa veljiä ja sisaria, jotka puhtaasta sydämestä avuksi huutavat Herraa ja ovat tosissaan uskonasioiden kanssa! Ei tarvitse tyytyä huonoon seuraan!

Ville Rantanen
Marraskuu 2020

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.