Rauha Jeesuksessa Kristuksessa II

Kirjoitin koronatilanteen alussa rauhasta, jota saan elää todeksi Herran Jeesuksen yhteydessä. Tilanne Euroopassa on sittemmin siitäkin eri syistä vaikeutunut ja mahdollisia suuriakin uhkia on näköpiirissä tulevina päivinä Suomeakin kohtaan.

Edelleen minulla on rauha Jeesuksessa Kristuksessa. En pelkää. Jeesus sanoo: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä" (Matt. 28:18). Hän kyllä siis pitää parannuksessa elävistä huolen, mutta Suomen kansa synteineen ei ole turvassa.

Koronatilanteen aikana olen vahvistunut Herrassa niin, että tämä nykyinen maailmantilanne, se että yllättävän lähellä Suomea soditaan, ei henkilökohtaisesti mieltäni kovin paljon ravistele.

Raamatusta olen jo edeltä nähnyt, että meidän päivinämme on vaikeita asioita edessä. Siksi tilanne ei yllätä, vaan olen jossakin määrin jo edeltä valmistautunut tällaisiin tilanteisiin.

Raamattuun on noin 2000 vuotta sitten kirjoitettu: "Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja" (2. Tim. 3:1). Myös on kirjoitettu "...kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan..." (Matt. 24:7).

Usein kohtaan ihmisten kanssa keskustellessa sen, että "kristinuskon" nimissä on sodittu paljon ja tehty miekkakäännytystä. On totta, että Herran nimessä on kautta historian toimittu väärin.

Raamattu määrittelee sen, kuka on Jeesuksen seuraaja ja kuka ei, ei ihmiset. "Joka sanoo: 'Minä tunnen hänet', eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä" (1. Joh. 2:4).

Todelliset Herran palvelijat ovat rauhantekijöitä, niin kuin kirjoitettu on: "Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman" (Matt. 5:9).

Jeesuksen nimessä väkivaltaa harjoittaneet eivät siis ole Jumalan lapsia, vaan ovat törkeästi toimineet Herran nimessä väärin.

Oikeaa raamatullista uskoa on olemassa, vaikka suurin osa Herran nimeä tunnustavista elää kelvottomasti, varsinkin meidän ajassa.

Jos kaikki ihmiset tuntisivat Jeesuksen Kristuksen, Rauhanruhtinaan (Jes. 9:5), maailmassa ei olisi sotia. Jumalan tahto on, että maailmassa olisi rauha.

"Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!" (Luuk. 2:14).

Minä itse tahdon ja rukoilen maailmaan ja ihmisten välille rauhaa ja kaikkien puolesta hyvää.

Katson luottavaisella ja hyvällä mielellä tulevaisuuteen – olkoon sitten mitä tahansa edessä. Jos päiväni päättyvät yllättäen, pääsen parempaan todellisuuteen, taivasten valtakuntaan. Siksi en pelkää kuolemaa.

Rauha Jeesuksessa Kristuksessa ja iankaikkinen elämä ovat tarjolla kaikille. Kannattaa ottaa ne vastaan!

Ville Rantanen
Elokuu 2022

Poimintoja sivuiltamme

Juhlien Raamattutunneilla kuulimme mm. kehotuksia tehdä Jumalan edessä oikeita valintoja ja elää Jumalan tahdossa. Syntiä ei tule Herran edessä puolustella, synti pitää tunnustaa ja hylätä. Jokainen istutus, jota taivaallinen Isä ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois (Matt. 15:13). Herra auttaa parannuksen tekeviä ja tahtoonsa nöyrtyviä eteenpäin. Kuulijakunta sai myös kehotusta ja rohkaisua viedä evankeliumia päättäväisesti eteenpäin, vaikka elämmekin vaikeassa ja Herran sanaa vastustavassa ja halveksuvassa ajassa.

Lue kirjoitus "Pääsiäisleiri ja Pääsiäisjuhlat 2014" kokonaisuudessaan täältä.