Lasten ja nuorten kesäleirin 2015 raamattutunnit

Hengellinen leiri

Lasten ja nuorten hengellinen kesäleiri on – kuten nimensäkin kertoo ja ilmoittaa – hengellinen kesäleiri.

Hengellinen kesäleiri eroaa monista muista lasten ja nuorten kesäleireistä ainakin juuri siinä, että leiri on "hengellinen".

Vaikka leirillä toki tehdään monia lasten ja nuorten leireihin kuuluvia kivoja ja mukavia asioita – kuten esimerkiksi pelataan, leikitään, uidaan, saunotaan, koetaan erilaisia kesäisiä elämyksiä ja leirielämyksiä – kaiken perusta, lähtökohta ja ydin kuitenkin on se, että leiri on hengellinen.

Kaikki leirille saapuvat tietävät leirin luonteen. Raamatut ja muistiinpanovälineet ovat raamattutunteja varten kaikilla mukana – muiden perinteisten ja tavallisten leirivarusteiden lisäksi.

Leirille lähdetään etsimään Herraa. Leirillä halutaan etsiä Herraa. Leirillä löydetään hänet, jonka kohtaamista odotetaan ja kaivataan.

"Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan" (Matt. 7:7-8).

Yhteisten pyhäkoulujen johdattamana leirille

Leiriä edeltävien viikkojen aikana pidettiin leirille lähdössä oleville muutamia yhteisiä pyhäkouluja.

Näiden pyhäkoulujen tarkoituksena oli mm. valmistaa leirille saapuvat leiriä varten, auttaa saamaan Raamatusta ja sen sisällöstä yhä kattavampi kokonaiskäsitys, valottaa ja avata Jumalan ihmeellistä pelastussuunnitelmaa ja julistaa Herran kunniaa, majesteettisuutta, voimaa ja valtaa.

Yhteisissä pyhäkouluissa Raamattu käytiin lävitse alusta loppuun, sen alkulehdiltä sen viimeisille lehdille. Liikkeelle lähdettiin siitä mitä oli "ennen kaikkia aikoja" ja siihen päädyttiin, mitä on "iankaikkisesti".

"...hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen" (Juud. 1:25).

Leirin ensimmäiset raamattutunnit

Leirin ensimmäiset raamattutunnit kytkeytyivät leiriä edeltäviin yhteisiin pyhäkouluihin.

Raamattu ja sen kokonaisuus käytiin lävitse – kuten yhteisissä pyhäkouluissakin – iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen, siitä mitä oli "ennen kaikkia aikoja", siihen, mitä on "iankaikkisesti".

Näillä raamattutunneilla vielä muisteltiin ja kerrattiin pyhäkouluissa esillä olleita asioita. Näillä raamattutunneilla myös hieman laajennettiin ja syvennettiin sitä, mitä pyhäkouluissa oli jo kuultu ja opittu. "Kertaus on opintojen äiti", mutta jatkuva uuden oppiminenkin ja tiedossa rikastuminen (1. Kor. 1:4-6) on myös hyvin tärkeää.

Hyvä kokonaiskuva Raamatusta ja sen sisällöstä on tavoiteltavaa. Hyvä kokonaiskuva auttaa Raamatun yksityiskohtien ymmärtämisessä ja Raamatun yksityiskohtien ymmärtäminen auttaa yhä paremman kokonaiskuvan hahmottamisessa ja käsittämisessä.

Leirin seuraavat raamattutunnit

Leirin seuraavat raamattutunnit rakennettiin ja pidettiin kaikkien leiriläisten itsensä laatimien kysymyksien pohjalta.

Kysymysosio toteutettiin käytännössä siten, että leirillä oli järjestettynä kysymyslaatikko, johon kaikilla leirillä mukana olleilla oli mahdollisuus kirjoittaa ja laittaa mieltään askarruttavia kysymyksiä Raamatusta, uskosta ja hengellisistä asioista.

Kysymysten miettimiseen ja laatimiseen varattiin leirin ensimmäisenä päivänä sopiva ja riittävä aika.

Kysymykset jätettiin kysymyslaatikkoon nimettömänä.

Kysymyksiä

Kysymyslaatikkoon kertyi erilaisia kysymyksiä suuri määrä, kaiken kaikkiaan muutamaa vaille sata.

Hyvin monet erilaiset asiat askarruttivat. Kysymyksiä esitettiin miltei laidasta laitaan.

Kysymysten määrä ja sisältö todisti jälleen mm. sen, että hengellisiä asioita ja totuuksia selvästi mietitään ja pohditaan hyvinkin syvällisesti – jo lapsuudessa ja nuorena.

Kenenkään ei koskaan tulisi aliarvioida ja väheksyä lasten ja nuorten hengellisen ymmärryksen tasoa ja Herran yhteyden kaipausta, niin kuin valitettavan usein hengellisessä kentässä voi havaita tapahtuvan.

Herra on tehnyt ja tekee lasten ja nuorten sydämissä selvästi työtänsä. Ellei niin olisi, hengelliset asiat eivät askarruttaisi ja mietityttäisi, varsinkaan niin syvällisellä tasolla kuin tälläkin kertaa nähtiin.

Vastauksia

Esitettyihin kysymyksiin etsittiin ja haettiin vastauksia Herran ilmoituksesta ja sanasta, Raamatusta.

Hengellisten asioiden tutkimisen ja selvittämisen lähtökohta on aina "mitä Raamattu sanoo?" (Room. 4:3, Room. 11:2) ja "mitä sanoo Raamattu?" (Gal. 4:30).

Mahdollisimman moneen esitettyyn kysymykseen pyrittiin ehtiä vastaamaan.

Toisiaan lähelle osuvia kysymyksiä yhdisteltiin ja käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena.

Toiset kysymykset olivat nopeammin käsiteltävissä, toisten äärellä viivyttiin kauemmin.

Tarkentavia lisäkysymyksiä oli mahdollisuus esittää vielä raamattutuntien aikanakin.

Raamattutuntien aikana oli havaittavissa kaikkien mukana olleiden suuri ja puhutteleva keskittyminen Raamatun opetukseen. Muistiinpanoja myös tehtiin runsaasti ja jopa niin innokkaasti ja antaumuksellisesti, että kädet ja ranteet näyttivät hieman väsyvän asioiden ylös kirjoittamisesta. Voimat kuitenkin tahdottiin kerätä ja kerättiin: käsiä ja ranteita ravisteltiin ja Raamatun tutkimusta ja muistiinpanojen tekemistä jatkettiin sitkeästi, päättäväisesti ja halukkaasti.

Esimerkkejä käsitellyistä aiheista ja asioista

 • Ihminen – Jumalan kuva
 • synti
 • synnin seuraus
 • etsikkoaika, Jumalan kutsu
 • usko
 • uskon tiellä vaeltaminen ja juokseminen
 • parannus ja parannuksen tekeminen
 • vesikaste
 • ihmisen elämän tarkoitus
 • uskovan elämän tarkoitus
 • seurakunta
 • raamatullinen seurakuntayhteys

Kysymyksiin palataan vielä

Kaikkia kysymyslaatikkoon jätettyjä kysymyksiä emme valitettavasti ehtineet käydä leirin Raamattutunneilla lävitse.

Jos Herra suo, palaamme vielä sopivissa tilanteissa – ainakin syyskuun lasten ja nuorten kesäleirin leirimuisteloissa – leirillä esitettyjen ja käsittelemättä jääneiden kysymysten äärelle.

Tervetuloa leirimuisteloihin

Pidämme lasten ja nuorten kesäleirin leirimuistelot 19.-20. syyskuuta.

Aikaa leirimuisteloihin on leirin päättymisestä yhdeksän viikkoa ja tämän kirjoituksen kirjoittamisesta enää alle neljä viikkoa.

Tervetuloa leirimuisteloihin!

Herra Jeesus Kristus siunatkoon kaikki leirillä olleita innokkaita Raamatun opiskelijoita.

"Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut" (2. Tim. 3:16-17).

"Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa" (2. Tim. 3:14-15).

Mikko Ruotsalainen
25.8.2015

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.