Terveiset lasten ja nuorten hengelliseltä leiriltä 2015

Yhteisten pyhäkoulujen kautta leirille

Valmistauduimme leiriin pyhäkouluilla, jotka oli tarkoitettu koko seurakunnalle. Sana pyhäkoulu on kuvaava: pyhä, koska ollaan Jumalan sanan äärellä ja koulu, koska tavoitteena on oppia yhdessä tuntemaan sanaa ja saada evästä uskontietä varten. Me olemme kaikki Jeesuksen opetuslapsia: Hän on väsymätön opettaja, olkaamme mekin innokkaita ottamaan opiksi ja elämään sanaa todeksi elämässämme.

Pyhäkouluissa Raamattua käytiin läpi nostaen keskeisiä teemoja maailman luomisesta aina Johanneksen näkyyn taivaasta asti. Pyhäkouluissa yhtenä punaisena lankana oli Jumalan hyvä tahto ihmistä kohtaan, joka käy ilmi läpi Raamatun sekä sielunvihollisen pyrkimys estää Jumalan tahdon toteutuminen.

Tutustuimme jälleen Raamatun keskeisiin henkilöihin (mm. Aabraham, Mooses, Iisak, Joosef, Johannes Kastaja ja Paavali) ja saimme todeta, että heillä oli usein vaikeita elämäntilanteita, mutta Herra oli heidän kanssaan ja auttoi heitä.

Sanassa Jeesus antaa meidänkin elämällemme selkeät askelmerkit: uskovan kaste kuuluu jokaiselle ja koetukset voi voittaa, kun turvaa Herraan.

Jumala puhui vanhan liiton aikana vuosisatojen ajan monella tapaa, monien ihmisten kautta (Hebr. 1:1). Hänen ääntään ei kuitenkaan kuunneltu ja mm. sen seurauksena tuli profeetta Malakian ajasta Johannes Kastajan aikaan ulottuva noin 400 vuoden mittainen hiljainen aika, jolloin Jumala oli hiljaa. Samalla lailla on myös meidän elämässämme: jotta Jumala puhuisi meille, meidän pitää kuunnella ja toimia Hänen puheensa mukaisesti.

Leirille tullessa meitä odotti melkoinen urakka

Kun tulimme leirille, meitä odotti suuri haaste. Teltta-alueeksi ajateltu ruohokenttä oli melkein miehenkorkuisen heinän peitossa. Laajan alueen viikatteella niittämiseen meni usealta ihmiseltä tunteja. Aluksi urakka tuntui toivottomalta. Monessa kohtaa viikatteenkäyttäjää täytyi vaihtaa, kun voimat ehtyivät.

Samalla tavalla on seurakunnan elämässä muutenkin. Työtä on paljon ja välillä urakka voi tuntua mahdottomalta. Onneksi Kristus on seurakunnan pää ja ohjaa voimavarat oikeisiin kohtiin sekä antaa voiman ja rohkeuden työn tekemiseen. Ja kun yhdessä rinta rinnan tehdään, menee myös työ eteenpäin.

Raamattutunnit ovat tärkeä osa leiriä

"Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan" (Luuk. 11:10).

Pyhäkoulut muodostivat sillan leirin raamattutunneille: samalla kun kuunneltiin ja pohdittiin asioita yhdessä, virittäydyttiin myös miettimään omassa mielessä olevia kysymyksiä hengellisiin asioihin liittyen.

Leirin raamattutunnit perustuivat leiriläisten tekemien kysymysten käsittelylle. Varmasti jokaiselle, joka sai vastauksen omaan kysymykseensä, jäi vastaus mieleen. Kysymysten avulla raamattutunnit saatiin myös hienosti kohdistettua leiriläisten kannalta tärkeille aihealueille.

Leirin alussa varattiin leiriläisille rauhallinen hetki kysymysten miettimiseen. Kynnys kysyä tehtiin matalaksi: kysymykset kirjoitettiin lapuille ja laput laitettiin kysymyslaatikkoon. Kysymyksiä tuli kymmeniä, mikä oli suuri ilonaihe. Voidakseen kysyä, pitää olla halu kysymiseen ja jo pohdittu asioita omassa mielessä. Kysymysten tekemisellä haluttiin korostaa sitä, että uskovan on tärkeää viedä asiat Herralle ja että mieltä askarruttavat asiat on tärkeää ottaa esiin, etteivät ne kasva ja ala haitata uskonelämää.

Tärkeää oli myös se, että jokainen paikalla ollut lapsi sai raamattutunnista hyvän kokemuksen: mielenkiintoista, tärkeää, opin ja oivalsin. Eikä varmaan vähäinen ollut tunne siitä, että meidän leiriläisten kysymykset ovat niin tärkeitä, että ne voivat toimia raamattutuntien pohjana.

Lue lisää leirin raamattutunneista tästä.

Tarvitsemme sääntöjä

Jo perinteeksi muodostuneella tavalla, leirin alussa käytiin lävitse runomuodossa olevat leirin säännöt. Helposti voisi ajatella, miksi leirillä tarvitaan sääntöjä, eikö riitä, että ollaan vapaasti yhdessä ilman kahlitsevia määräyksiä. Niin ei kuitenkaan ole. Leiriympäristössäkin on tärkeää jo turvallisuuden vuoksi, että kaikki tietävät mikä on sallittua ja mitä ei tule tehdä.

Samalla tavalla uskovan elämässä sana toimii ohjenuorana, joka auttaa meitä tekemään oikeita valintoja myös arjessa. Niin kuin liikenteessä myös uskontiellä on liikennesäännöt, joita noudattamalla pysyy tiellä ja pääsee eräänä päivänä perille iankaikkiseen elämään.

Jumalan ihmisille antamia sääntöjä ovat mm. kymmenen käskyä. Ne on kiveen kirjoitettu kuvaamaan sitä, että ne ovat muuttumattomat ja voimassa myös tänä päivänä.

"Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut" (Matt. 5:17–18).

Vartijat valvoivat läpi yön

"Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä, Herra, yksin annat minun turvassa asua" (Ps. 4:9).

Leirillä nukumme teltassa luonnon keskellä, mikä saattaa tuntua jostakusta vähän pelottavaltakin. Mitä jos leirin alueelle tulee joku ulkopuolinen tms. saattaa tulla ajatuksensa pienen leiriläisen mieleen. Siksi olemmekin päätyneet siihen, että leirillä on yövartiointi läpi yön.

Öiset vartiointihetket ovat tärkeitä myös valvojille: yön hiljaisina hetkinä palvelustyön tekeminen on varmasti siunaava kokemus.

Uskovan turva on aina Herra: "Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku" (Ps. 121:4).

Leirillä seikkailtiin tavoitteena löytää kätketty aarre

Leirillä myös tehdään paljon yhdessä. Tänä vuonna ohjelmassa oli seikkailurata, jossa ryhmille oli erilaisia tehtäviä, joita olivat mm. vesijuoksu, tulen sytyttäminen tuluksilla, hirvenkaato, vesi-ilmapallon kuljetus ja sokkona kulkeminen kohti merkkiääntä. Rata huipentui leirialueesta tehdyn palapelin kokoamiseen, jonka perusteella ryhmät saivat selville aarteen sijainnin. Aarteet oli todella kätketty: toisen ryhmän aarre oli piilossa vedessä olevassa laatikossa ja toisen ryhmän metsän keskellä olevassa puussa.

Myös uskonelämä on aarteen etsintää, määränpäänä on iankaikkinen elämä.

"Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta" (Matt. 6:20).

Usko on iloinen asia

Tänä vuonna leirillä nousi monta kertaa esiin se, että on hyvä olla yhdessä ja että leirillä on kivaa eikä sieltä malttaisi lähteä pois. Näkemyksiin on helppo yhtyä: mikä sen parempaa kesässä voi olla kuin yhdessä oleminen luonnon keskellä yhdessä sisarien ja veljien kanssa häntä palvellen ja yhdessä sanasta oppien. Herran kanssa matka taittuu ja askel on kevyt, kun tietää, että Hän tahtoo pitää meistä jokaisesta hyvää huolta ja auttaa eteenpäin taivastiellä.

Matkalla me oomme suureen huomiseen,
siksi nyt jo laulaa voimme iloiten.
Yhteyttä tunnen kanssas ystäväin,
kanssasi mä tahdon käydä eteenpäin.

Leirin jälkeen on mukava odotella syyskuussa pidettäviä leirimuisteloita, jonne kaikki leiriläiset ovat tervetulleita.

Leirin vastuunkantajat

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.