Seurakunta ja seurakuntayhteys

Matt. 16:18

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä

rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita."

Kol. 1:18-20

"Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.

Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä

kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa."

Ef. 5:23-27

"...sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa

alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi

eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton."

Ef. 5:29-30

"Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan

hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa,

sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä."

Ap. t. 2:40-47

"Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: 'Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta.' Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä

yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä, ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.

Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen."

Ap. t. 9:31

"Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha; ja se

rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän

Hengen virvoittavasta vaikutuksesta."

Room. 15:5-7

"Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin

että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää. Hoivatkaa sentähden toinen toistanne,

niinkuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi."

1. Kor. 1:10

"Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen,

että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne,

vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus."

2. Kor. 13:11

"Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan

kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden

ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne."

2. Tim. 2:22

"...harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden

kanssa, jotka huutavat

avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä."

1. Kor. 14:26

"Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on

virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä,

mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi."

Hebr. 10:24-25

"...ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin; älkäämme

jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme

toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän."

1. Kor. 10:32-33

"Älkää olko pahennukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille älkääkä Jumalan seurakunnalle,

niinkuin minäkin koetan kelvata kaikille kaikessa enkä katso

omaa hyötyäni, vaan monien hyötyä, että he pelastuisivat."

Jaak. 5:13-16

"Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he

rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne

annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras."

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.