Koetus

1. Moos. 22:1

"Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Aabrahamia

ja sanoi hänelle: 'Aabraham!'

Hän vastasi: 'Tässä olen.'"

2. Moos. 15:23-25

"Sitten he tulivat Maaraan; mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä; sillä se oli karvasta. Sentähden paikka sai nimen Maara.

Niin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi: 'Mitä me juomme?' Mutta hän huusi Herran puoleen; ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi.

Siellä hän antoi kansalle lain ja oikeuden, ja siellä hän koetteli sitä."

2. Moos. 16:4

"Niin Herra sanoi Moosekselle: 'Katso, minä annan sataa teille leipää taivaasta.

Ja kansa menköön ja kootkoon kunakin päivänä sen päivän tarpeen.

Näin minä koettelen heitä, vaeltavatko he minun lakini mukaan vai eivät.'"

2. Moos. 20:20

"Mutta Mooses vastasi kansalle:

'Älkää peljätkö, sillä Jumala on tullut koettelemaan teitä,

että Herran pelko olisi teidän silmäinne edessä ja ettette syntiä tekisi.'"

5. Moos. 8:2

"Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra, sinun Jumalasi, näinä neljänäkymmenenä vuotena on sinua kuljettanut erämaassa

nöyryyttääksensä sinua ja koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on:

tahdotko noudattaa hänen käskyjänsä vai etkö."

5. Moos. 8:14-16

"...älköön sydämesi ylpistykö, äläkä unhota Herraa, sinun Jumalaasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä, kuljetti sinua suuressa ja hirmuisessa,

myrkyllisten käärmeiden ja skorpionien ja kuivien, vedettömien maiden erämaassa, vuodatti sinulle vettä kovasta kalliosta ja antoi erämaassa sinulle mannaa syödä,

jota sinun isäsi eivät tunteneet - nöyryyttääksensä ja koetellaksensa sinua ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä."

5. Moos. 13:1-4

"Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen:

'Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä', niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne,

kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa."

Ps. 17:3

"Sinä koettelet minun sydäntäni, tarkkaat sitä yöllä,

sinä tutkit minua, mutta et mitään löydä.

Jos minä pahaa ajattelen, ei se käy suustani ulos."

Ps. 26:2

"Tutki minua, Herra,

ja pane minut koetukselle,

koettele minun munaskuuni ja sydämeni."

Ps. 66:9-10

"Hän antaa meidän sielullemme elämän eikä salli meidän jalkamme horjua.

Sillä sinä, Jumala, olet koetellut meitä,

olet sulattanut meitä, niinkuin hopea sulatetaan."

Ps. 139:23-24

"Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni,

koettele minua ja tunne minun ajatukseni.

Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle."

San. 17:3

"Hopealle sulatin,

kullalle uuni,

mutta sydämet koettelee Herra."

Jer. 17:10

"Minä, Herra, tutkin sydämen, koettelen munaskuut,

ja annan jokaiselle hänen vaelluksensa mukaan,

hänen töittensä hedelmän mukaan."

Valit. 3:39-41

"Miksi tuskittelee ihminen eläessään, mies syntiensä palkkaa?

Koetelkaamme teitämme, tutkikaamme niitä ja palatkaamme Herran tykö.

Kohottakaamme sydämemme ynnä kätemme Jumalan puoleen, joka on taivaassa."

Ap. t. 20:19-21

...minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä, koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden;

kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta,

vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen."

Room. 5:3-5

"Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä,

mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa; mutta toivo ei saata häpeään;

sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu."

Room. 16:10

"Tervehdys Apelleelle,

koetuksenkestäneelle Kristuksessa.

Tervehdys Aristobuluksen perhekuntalaisille."

1. Kor. 3:11-15

"Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä,

puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.

Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi."

1. Kor. 11:26-32

"Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee. Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen.

Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta; sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois.

Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi; mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi."

2. Kor. 2:5-11

"Mutta jos eräs on tuottanut murhetta, ei hän ole tuottanut murhetta minulle, vaan teille kaikille, jossakin määrin, etten liikaa sanoisi. Semmoiselle riittää se rangaistus, minkä hän useimmilta on saanut; niin että teidän päinvastoin ennemmin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän ehkä menehtyisi liian suureen murheeseen.

Sentähden minä kehoitan teitä, että päätätte ruveta osoittamaan rakkautta häntä kohtaan; sillä sitä varten minä kirjoitinkin, että saisin nähdä, kuinka te kestätte koetuksen, oletteko kaikessa kuuliaiset. Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin;

sillä mitä minä olen anteeksi antanut - jos minulla on ollut jotakin anteeksiannettavaa - sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä, ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat."

2. Kor. 8:1-9

"Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa: että, vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa, paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen;

eivätkä he vain tehneet, niinkuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin, ennen kaikkea Herralle ja sitten meille, Jumalan tahdosta, niin että me kehoitimme Tiitusta, niinkuin hän jo oli alkanut, saattamaan teidän keskuudessanne päätökseen tämänkin rakkaudentyön. Mutta niinkuin teillä on ylenpalttisesti kaikkea: uskoa, sanaa, tietoa, kaikkinaista intoa ja meistä teihin tullutta rakkautta,

niin olkaa ylenpalttiset tässäkin rakkaudentyössä. En sano tätä käskien, vaan viittaamalla muiden intoon minä tahdon koetella teidänkin rakkautenne vilpittömyyttä. Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte."

2. Kor. 8:22

"Ja näiden kanssa me lähetämme vielä erään veljemme,

jonka intoa usein ja monessa asiassa olemme koetelleet ja joka nyt on entistä paljon innokkaampi,

koska hänellä on niin suuri luottamus teihin."

2. Kor. 10:17-18

"Mutta joka kerskaa, hänen kerskauksenaan olkoon Herra.

Sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee,

vaan se, jota Herra suosittelee."

2. Kor. 13:5-8

"Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.

Minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka eivät koetusta kestä. Mutta me rukoilemme Jumalaa, ettette tekisi mitään pahaa, emme sitä varten, että näyttäisi siltä,

kuin me olisimme koetuksen kestäviä, vaan että te tekisitte hyvää ja me olisimme ikäänkuin ne, jotka eivät koetusta kestä. Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta."

Fil. 2:19-23

"Toivon Herrassa Jeesuksessa pian voivani lähettää Timoteuksen teidän tykönne, että minäkin tulisin rohkaistuksi, saatuani tietää, kuinka teidän on.

Sillä minulla ei ole ketään samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne; sillä kaikki he etsivät omaansa eivätkä sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on.

Mutta hänen koetellun mielensä te tunnette, että hän, niinkuin poika isäänsä, on minua palvellut evankeliumin työssä. Hänet minä siis toivon voivani lähettää heti, kun olen saanut nähdä, miten minun käy."

1. Tess. 2:3-4

"Sillä meidän kehoituspuheemme ei lähde eksymyksestä eikä epäpuhtaasta mielestä eikä ole kavaluudessa puhuttua;

vaan niinkuin Jumala on katsonut meidän kelpaavan siihen, että meille uskottiin evankeliumi, niin me puhumme, emme,

niinkuin tahtoisimme olla mieliksi ihmisille, vaan Jumalalle, joka koettelee meidän sydämemme."

2. Tim. 2:15

"Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää,

työntekijäksi, joka ei työtään häpeä,

joka oikein jakelee totuuden sanaa."

Hebr. 11:17-19

"Uskon kautta uhrasi Aabraham, koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan poikansa,

hän, joka oli lupaukset vastaanottanut ja jolle oli sanottu: 'Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen',

sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään; ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin."

Jaak. 1:2-4

"Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,

tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.

Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset."

1. Piet. 1:6-7

"Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,

että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta,

joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä."

1. Piet. 4:12-13

"Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi,

ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä,

että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita."

Ilm. 2:10

"Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen,

että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää.

Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun."

Ilm. 3:10

"Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin,

niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä,

joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat."

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.