Suuri voitto

Suuri voitto.

Yhä tyytymättömämpiä ihmisiä on ajassamme enemmän ja enemmän. Ajan ja sen ilmiöiden valpassilmäinen ja rehellinen tarkkailija ei voi olla havaitsematta tätä päiviemme yhtä ilmiötä ja sen ilmentymää.

On paikkansapitävää, että halki maailman historian on sekä ollut tyytymättömiä ihmisiä että esiintynyt monenlaista ja monenasteista tyytymättömyyttä. Tyytymättömyys on kuitenkin nimenomaan juuri meidän päivinämme saavuttanut sellaiset ulottuvuudet ja mittasuhteet, joita ei ole ollut ennen.

Tyytymätön mieli – syvä tyytymättömyys ja nurina – tulee esille ja ilmenee nyt oikeastaan kaikkialla ja kaikessa; omaan itseensä tyytymättömästä ihmisestä lähtien se ulottuu aivan kaikkeen mahdolliseen. Tyytymättömyys on selvästi ja kiistattomasti yksi päiviemme ajankuva (2. Tim. 3:1-5)!

----

Herran Jeesuksen Kristuksen seuraajan ja opetuslapsen ei tulisi olla tyytymätön ihminen!

Pyhä Raamattu – Jumalan sana – ohjaa ja johdattaa – Vapahtajan ja Herran – seuraajia yksiselitteisesti tyytymiseen ja tyytyväisyyteen.

"Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita" (Room. 12:16).

"Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin" (1. Tim. 6:7-8).

"Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on; sillä hän itse on sanonut: 'En minä sinua hylkää enkä sinua jätä'; niin että me turvallisin mielin sanomme: 'Herra on minun auttajani, en minä pelkää; mitä voi ihminen minulle tehdä?'" (Hebr. 13:5-6).

"Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa..." (Fil. 2:14-15).

----

Kristitty voi olla tyytyväinen – kokonaisvaltaisesti! Aito ja kestävä sydämen syvä tyytyväisyys on saavutettavissa. Mihin Herran pyhä sana Jumalan lasta ohjaa, se on myös mahdollista elää todeksi. Herran opetuslapsen ei tarvitse olla tyytymätön ihminen tyytymättömien ihmisten joukossa.

Tyytyväisyyttä ei kuitenkaan saavuteta milloinkaan – niin kuin monet kristitytkin erehtyen luulevat – saavuttamalla jotkut tietyt haikaillut ja tavoitellut olosuhteet ja senkaltaisia asioita.

Aito ja kestävä tyytyminen ja tyytyväisyys syntyy läheisestä suhteesta Herraan, lujasta luottamuksesta (Hebr. 11:1) häneen, hänen hyvyyteensä, mahdollisuuksiinsa, voimaansa ja hyvään suunnitelmaansa omiansa kohtaan.

Vaellus sydämen yksinkertaisuudessa (Ap. t. 2:46), yksinkertainen ja vaatimaton elämä, ehdoton nöyrtyminen ja antautuminen Herran tahtoon ja Herran kokosydäminen palveleminen on – vaikka maailman lumoamat ja pimentämät ihmiset päinvastaisesti näkevät ja luulevat – kaikkein parasta ja tyydyttävintä elämää!

----

Herra ei jätä ja hylkää omiaan (Hebr. 13:5). Herra tietää, mitä me tarvitsemme (Matt. 6:8). Hän täyttää rikkaudessaan (Fil. 4:19, Room. 10:12) omiensa kaikki todelliset tarpeet (Room. 8:32). Uskollinen ja luotettava Jumala pitää omistaan huolen (1. Piet. 5:7).

"...teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan" (Matt. 6:8).

"...hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään..." (2. Piet. 1:3).

"...hän... sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan" (Ps. 103:3-5).

"...yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat" (Room. 10:12).

"...minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa" (Fil. 4:19).

"Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?" (Room. 8:32).

"...'heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen'" (1. Piet. 5:7).

----

Raamatun lehdillä olevat pyhät ja pyhitetyt Jumalan ihmiset olivat tyytyväisiä ihmisiä. Herra ja läheinen suhde häneen tyydytti heidän sydämensä. Hänen armossaan oli heille kyllin (2. Kor. 12:9).

Samaa voimme elää todeksi mekin. Iloiten, kiitollisin ja valoisin mielin, jumalisuudessa yhdessä tyytyväisyyden kanssa, suurta voittoa todeksi eläen, saamme vaeltaa kohden iankaikkisuuden rajaa ja iankaikkisuutta.

"...minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa" (Fil. 4:11-13).

"Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu" (Ps. 23:1).

"Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa" (1. Tim. 6:6).

Mikko Ruotsalainen
18.10.2019

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.