Seurakunnalle 18.9.2020 – Jatketaan rukoilemista II

Epidemia

Epidemia – koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tauti – jatkaa Suomessa vaikutustaan. Muutaman kuukauden ajan elimme selvästi rauhallisemman vaiheen aikaa. Nyt tartuntojen määrä on jälleen kääntynyt selvään nousuun – niin kuin oli odotettavissakin.

Suunta ja tilanne on – ainakin tällä hetkellä – selkeästi huolestuttava.

Herran kutsu rukoukseen

Ennen epidemian alkamista Suomessa – ennen tietoa kansainvälisestä pandemiasta – Herra Jeesus Kristus johdatti ja ohjasi meitä rukoilemaan maamme ja sen parhaan puolesta.

Esitin Pyhän Hengen vaikutuksesta kokouksessamme 7.11.2019 voimakkaan – poikkeuksellisen – kehotuksen ja vetoomuksen käydä rukoilemaan – voimakkaasti ja päättäväisesti – maamme, sen väestön ja esivallan puolesta. Rukousvetoomukseni perusteena oli – myös Hengen vaikutuksesta – saamani ja samassa kokouksessa 7.11. esille tuomani sanoma Suomesta, Suomen etenemisestä vääryyden tiellä – ihmissilmiin näkymättömän rajan yli, jota ei pitäisi ylittää – ja etenemisen seurauksista.

Ilmoitus oli vakava ja – kuten muistamme – hyvin ajankohtainen.

Lue asiasta tarkemmin tästä.

Päättäväisesti rukoilemaan

Herran antama kehotus pysäytti ja vakavoitti meitä – entisestäänkin. Kävimme tuolloin ilmoituksen saatuamme, lähes vuosi sitten, rukoilemaan – voimakkaasti ja päättäväisesti – maamme, sen väestön ja esivallan puolesta – aiempaakin enemmän.

Raamattu opettaa ja osoittaa, että rukous "kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta" on sekä Herralle otollista ja että rukouksella voidaan vaikuttaa tilanteisiin ja asioihin.

"Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa, ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu – minä puhun totta, en valhettele – pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa" (1. Tim. 2:1-7).

Jatketaan rukoilemista edelleen

Rakkaat veljet ja sisaret!

Herran antama tehtävä on vielä kesken. Herra tahtoo, että seurakunta, jonka "hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut" (Ap. t. 20:28), jatkaa hänen meille uskomansa rukoustehtävän suorittamista.

Jatketaan siksi antaumuksellisesti harrasta – voimakasta ja päättäväistä – rukousta maamme, sen väestön ja esivallan puolesta.

Rukoillaan ennen kaikkea sitä, että vallitseva tilanne voisi osaltaan olla pysäyttämässä ja herättämässä kansamme jäseniä ja johtamassa monia turvautumaan Vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen kunkin sekä ajalliseksi että iankaikkiseksi parhaaksi. Herra "tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden" (1. Tim. 2:4). Hän "ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen" (2. Piet. 3:9).

Rukous voi paljon

Rukouksellamme on jo ollut – sen ymmärrämme ja tiedämme – epidemiatilanteessa suuri vaikutuksensa.

Rukouksellamme on vaikutuksensa aivan varmasti edelleen ja jatkossakin; mitä Herra antaa ja uskoo omilleen ja opetuslapsilleen rukoiltavaksi, siinä hän – Kaikkivaltias – myös haluaa ilmestyä ja ilmestyy.

"Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä" (1. Joh. 5:14).

"...ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista" (1. Joh. 3:22).

Jatkakaamme päättäväisesti ja kestävinä anomista, rukoilemista, esirukouksien pitämistä ja kiittämistä "kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden" (1. Tim. 2:1-4).

"...vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras" (Jaak. 5:16).

Mikko Ruotsalainen
Seurakunnan työntekijä
18.9.2020