Seurakunnalle 7.11.2020 – Jatketaan rukoilemista III

Herran kutsu rukoukseen

Veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa!

On kulunut tasan vuosi siitä, kun Herramme Jeesus Kristus johdatti ja ohjasi meitä seurakuntana rukoilemaan aiempaakin enemmän maamme ja sen parhaan puolesta.

Esitin Pyhän Hengen vaikutuksesta kokouksessamme 7.11.2019 voimakkaan – poikkeuksellisen – kehotuksen ja vetoomuksen käydä rukoilemaan – voimakkaasti ja päättäväisesti – maamme, sen väestön ja esivallan puolesta.

Rukousvetoomukseni perusteena oli – myös Hengen vaikutuksesta – saamani ja samassa kokouksessa 7.11. esille tuomani sanoma Suomesta, Suomen etenemisestä vääryyden tiellä – ihmissilmiin näkymättömän rajan yli, jota ei pitäisi ylittää – ja etenemisen seurauksista.

Herran antama ilmoitus oli – kuten muistamme – hyvin ajankohtainen ja vakava; se pysäytti ja vakavoitti meitä – entisestäänkin.

Kävimme tuolloin – 7.11.2019 alkaen – rukoilemaan maamme, sen väestön ja esivallan puolesta – voimakkaasti ja päättäväisesti.

Lue asiasta tarkemmin tästä.

Epidemian puhkeaminen

Muutamia viikkoja kyseisen ajankohdan ja tilanteen jälkeen maailmalta alkoi kantautua viestejä koronaviruksen aiheuttamasta COVID-19-taudista ja sen leviämisestä.

Se, mitä maailmalta kuultiin, tuntui ja vaikutti maamme ja kansamme näkökulmasta aluksi etäiseltä ja kaukana olevalta – sellaiselta, joka ei tulisi juurikaan koskettamaan maatamme ja vaikuttamaan meihin.

Maassamme kuitenkin havahduttiin ja herättiin pian – muiden maiden tavoin – hyvin epätodelliseltakin tuntuvaan asiaintilaan: vaarallinen epidemia oli vaikuttamassa keskellämme aiheuttaen väestössämme sekä sairastumisia että valitettavasti myös menehtymisiä.

Suomi huomasi olevansa yllätettynä tilanteessa, joka kokonaisuudessaan ja kaikkinensa on hyvin vakava.

Korvat kuulla

Herra – elävä ja kaikkitietävä Jumala – on aina ja kaikkina aikoina puhunut palvelijoilleen ja ilmoittanut rukoilevalle kansalleen asioita ja tulevia tapahtumia etukäteen (Aam. 3:7).

Herra puhuu kansalleen yhä edelleen – meidänkin päivinä. Herra Jeesus Kristus ohjasi meitä Henkensä vaikutuksen kautta rukoilemaan maamme ja sen parhaan puolesta – ennen epidemian alkamista Suomessa, ennen tietoa kansainvälisestä pandemiasta.

Kiitämme Herraa lisäksi siitä, että hän johdatti meidät seurakuntana tekemään erilaisia järjestelyjä ja valmisteluja epidemiaa edeltävinä viikkoina. Nämä ovat osaltaan olleet mahdollistamassa ja myötävaikuttamassa, että olemme vallitsevan epidemiatilanteen keskellä koko ajan voineet turvallisesti harjoittaa ja ylläpitää keskinäistä yhteyttä – harrastaa "vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä" (2. Tim. 2:22) – ja myös lähes täysipainoisesti suorittaa evankeliumin todistus- ja julistustehtävää.

Herra todella puhuu ja johdattaa omiaan, jotta hänen omansa voivat sekä rukoillen että erilaisilla tarvittavilla tavoilla rakentavasti valmistautua edessä oleviin tilanteisiin, olosuhteisiin ja asioihin.

"Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo" (Ilm. 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, 3:22).

Epidemia jatkuu

Epidemia jatkaa nyt erilaisten vaiheiden jälkeen maassamme yhä vaikutustaan.

Viimeisten viikkojen aikana yhä useammat kansalaisistamme ovat sairastuneet COVID-19-tautiin ja sairastumisia ilmenee ja todetaan jatkuvasti lisää.

Kunpa näinä päivinä mahdollisimman monet kansalaisistamme pysähtyisivät, heräisivät, ymmärtäisivät parhaansa, nöyrtyisivät Herran kasvojen edessä ja kääntyisivät Herran puoleen ja tekisivät parannuksen (Ap. t. 3:19-20)!

Jokainen ihminen tarvitsee – sekä ajalliseksi että iankaikkiseksi parhaaksensa – Jumalaa!

Jatketaan rukoilemista edelleen

Rakkaat veljet ja sisaret!

Herran vuosi sitten antama rukoustehtävä on edelleen kesken. Herra tahtoo, että seurakunta jatkaa yhäti uskollisesti ja antaumuksellisesti harrasta – voimakasta ja päättäväistä – rukousta maamme, sen väestön ja esivallan puolesta.

Rukouksellamme on jo ollut – sen ymmärrämme ja tiedämme – epidemiatilanteessa suuri vaikutuksensa. Rukouksellamme on vaikutuksensa aivan varmasti edelleen ja jatkossakin; mitä Herra antaa ja uskoo omilleen ja opetuslapsilleen rukoiltavaksi, siinä hän – Kaikkivaltias – myös haluaa ilmestyä ja ilmestyy.

"Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan" (1. Piet. 3:12).

"Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä" (1. Joh. 5:14).

"...mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista" (1. Joh. 3:22).

Rukoillaan edelleen ennen kaikkea sitä, että vallitseva tilanne voisi osaltaan olla pysäyttämässä ja herättämässä kansamme jäseniä ja johtamassa monia turvautumaan Vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen kunkin sekä ajalliseksi että iankaikkiseksi parhaaksi.

Herra "tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden" (1. Tim. 2:4). Hän "ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen" (2. Piet. 3:9).

Rukous voi paljon

Jatkakaamme yhä päättäväisesti ja kestävinä anomista, rukoilemista, esirukouksien pitämistä ja kiittämistä "kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta" (1. Tim. 2:1-4).

"Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa, ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu – minä puhun totta, en valhettele – pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa" (1. Tim. 2:1-7).

"...vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras" (Jaak. 5:16). "...vanhurskasten rukouksen hän kuulee" (San. 15:29).

Mikko Ruotsalainen
Seurakunnan työntekijä
7.11.2020