Nuoret – tervetuloa pyöräretkelle 26.12.2022

Rakkaat nuoret

Pyörän rengas.

Olemme tehneet vuoden 2022 aikana yhdessä lukuisia pyöräretkiä; pyöräilleet jos jonkin kilometrin, vieraillen ja retkeillen monissa eri paikoissa ja monenlaisissa kohteissa.

Kuinka paljon olemmekaan vuoden aikana nähneet kaikenlaista retkillämme. Olemme ajaneet teillä, poluilla, metsissä, puistoissa sekä jonkin verran erilaisilla radoillakin. Olemme nousseet pyörillämme korkeille ja jylhille paikoille ja laskeutuneet vastaavasti pyöräilemään suuriin syvänteisiin. Olemme kohdanneet mm. hienoja kallioita, jyrkänteitä, harjuja, luolia, kiviä, kivikoita, metsiä, puita, järviä ja virtaavia vesiä.

Olemme myös tehneet ja kokeneet paljon erilaisia asioita yhdessä. Olemme ihastelleet hienoja maisemia ja näyttäviä luontokohteita, tulistelleet, rakentaneet, pelailleet, kiipeilleet, seikkailleet, askarrelleet ja harjoitelleet ja opetelleet monenlaisia luontoliikkujan taitoja.

Lähes kaikenlaisissa sääolosuhteissakin olemme retkiämme tehneet ja polkeneet – aivan kiperimpiä pakkassäitä lukuun ottamatta. Olemme ajaneet auringon paisteessa ja helteellä, viileissä ja kylmissä olosuhteissa, myötä- ja vastatuulessa, sateessa ja lumisateessa ja valoisalla ja pimeällä. Eri tilanteissa allamme on ollut ainakin asfalttia, hiekkaa, kiviä, kivikoita, metsänpohjaa, puuta, juuria, järven jäätä ja lunta eri muodoissaan.

Pyöräretkiemme sisältö on ollut moninaista ja monipuolista, mutta toisaalta kokonaisuus on sittenkin pidetty hyvin yksinkertaisena, jotta olemme voineet aina keskittyä pääasiaan – siihen, mikä on tärkeintä.

Mikä tärkeintä on

Mikä kaikkein oleellisinta ja tärkeintä on, on se, että me olemme oppineet pyöräretkillämme aina vain enemmän tuntemaan Herraa ja sitä, mikä on hänelle otollista (Ef. 5:8-11, Hebr. 13:20-21).

Pyöräretkiemme pääasia ei koskaan ole ollut eikä ole – kuten hyvin tiedätte – pyöräileminen ja siihen tarvittavat välineet ja varusteet, vaan itse Herra ja hänen etsimisensä.

Kuten olemme usein retkien yhteydessä todenneet, polkupyörät ovat meille välineitä mahdollistamaan sen, mitä olemme tekemässä: siirtymisemme kohteesta toiseen ja ylipäätänsä kokoontumisemme ja yhdessäolomme.

Meillä varttuneemmilla on liikkumisen ja siirtymisen apuvälineinä usein autot. Hyvä niin. Kaikilla ei kuitenkaan ole autoa, ajokorttia tai edes ajokorttiin tarvittavaa ikää. Polkupyörät ovat siksi meille tärkeitä apuvälineitä ja palvelevat meitä tässä tarkoituksessa hyvin.

Pyöräretket eivät myös ole koskaan nakertaneet saapumistanne muihin viikoittaisiin kokoontumisiimme, vaan kaikki ovat ymmärtäneet niiden olevan vain rakentavana lisänä ja lisätukena uskontiellä kilvoitteluun ja eteenpäin pyrkimiseen.

Näin tulee olla ja tulee olemaan vastaisuudessakin.

Vuoden viimeinen pyöräretki

Olemme nyt vuoden viimeisissä päivissä; on vain lyhyt askel vuoden vaihtumiseen – mikäli meidän Herramme Jeesus Kristus suo meille alkavan vuoden.

Huomenna eli maanantaina 26.12.2022 tulemme tekemään yhdessä vuoden 2022 viimeisen pyöräretkemme.

Retkemme tulee olemaan luonteeltaan hivenen aiemmista poikkeava sekä myös hieman tavanomaista pidempi. Tulemme tällä vuoden viimeisellä pyöräretkellä mm. muistelemaan kuluneen vuoden jo taaksejääneitä pyöräretkiä, niiden kohteita, ajoreittejä ja maisemia sekä yhteisiä tekemisiämme ja käsittelemiämme Raamatun opetuksia.

Varaamme ja sisällytämme tähän retkeen myös jotakin pientä tavanomaisuudesta poikkeavaakin. Retken kokonaisuus ja yksityiskohdat säilytettäköön kuitenkin vielä yllätyksenä – on kiva sekä järjestää että saada kohdata mukavia, kivoja ja mieluisia yllätyksiä.

Lisäksi tulemme jälleen viettämään paljon aikaa yhdessä, ihastelemaan Jumalan kätten töitä ympärillämme, tekemään asioita yhdessä, pelailemaan – ja ennen kaikkea harrastamaan sitä, mikä on tärkeintä eli huutamaan avuksi Herraa ja hänen nimeään.

"Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä" (2. Tim. 2:22).

Raamatun opetus

Retkeemme sisältyvä Raamatun opetuskokonaisuus tulee olemaan tälläkin kerralla tärkeä.

Tulemme käsittelemään sekä nuorena elämistä että kilvoittelua ja selviämistä tässä vaikeassa ajassa.

Näemme, katsoessamme ympärillemme, kaikkialla nuoria kaatuneen: monet kantavat kyllä – joskus hyvin rohkeastikin – kristityn nimeä, mutta heidän elämänsä valinnat kuitenkin osoittavat ja todistavat heidän antaneen synnille, vääryydelle ja tälle maailmalle periksi. Ne hallitsevat, orjuuttavat ja kuljettavat heidän elämäänsä (Tiit. 1:16).

Kysymyksessä on itsensä pettäminen – sekä myös muiden ihmisten pettäminen ja langettaminen, sillä väärät elämän valinnat aina rohkaisevat ja johdattavat muitakin samanlaiseen turmeluselämään ja kadotuksen tielle.

Ketkä pitävät halpana Herran sanan uskotellen, ettei enää ole eikä tarvitsekaan olla niin kuin Raamattuun on kirjoitettu, ovat eksyneet ja vajonneet todella syvään itsepetokseen. Tämä on ajassamme hyvin yleistä.

Herra, hänen pyhyytensä ja vanhurskautensa ja hänen Raamattuun taltioitu ilmoituksensa eivät ole muuttuneet; Herra odottaa meiltä edelleen kuuliaisuutta ja ojentautumista hänen hyvän tahtonsa mukaan.

"Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti" (Hebr. 13:8). "...minä, Herra, en muutu..." (Mal. 3:6).

"...Herran neuvo on pysyväinen" (San. 19:21) ja "...Herran neuvo pysyy iankaikkisesti..." (Ps. 33:11). "...Herran sana pysyy iankaikkisesti" (1. Piet. 1:25) ja "Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa" (Ps. 119:89). Totisesti "...meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti" (Jes. 40:8).

"Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä" (Joh. 3:36).

"...usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy" (Hebr. 11:1).

Raamattu osoittaa meille kiistattomasti, että nuorten on mahdollista elää voimakasta, voittoisaa ja puhdasta elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Edelleen siis – vaikka vaikeassa ajassa olemmekin – voidaan kilvoitella Herran edessä otollisesti ja uljaasti.

Herra on voimallinen vahvistamaan nuoria sanallaan ja Hengellään niin, että elämä pyhyydessä ja vanhurskaudessa onnistuu.

"Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi" (Ps. 119:9).

Vielä varustautumisesta

Varustaudutaan huomisen retkeemme pyörä- ja päiväretkelle kuuluvin tutuin varustein eli aivan samoin kuin aiemminkin.

Tulemme retkemme aikana jälleen evästämään yhdessä ja lisäksi nautimme vähän välipalaa.

Huomioikaa ja muistakaa myös kaikki se tiedonanto, mitä retkestämme on aiemmin annettu.

Tervetuloa – rakkaat nuoret ja varttuneemmatkin – mukaan!

Mikko Ruotsalainen
25.12.2022

Tiedote

Tiedote lasten ja nuorten leiriin liittyen.

Leiriä edeltävinä päivinä, leirin aikana ja vielä vähän leirin jälkeenkin keskitymme täysipainoisesti seurakunnan lasten ja nuorten leiriin.

Vastuunkantajiamme voi olla vaikea tavoittaa puhelimitse kyseisenä aikana.

Poimintoja sivuiltamme

Kuinka paljon helpompaa on lapsen tai nuoren tulla Herran luokse kuin varttuneemman, jonka elämässä jokainen erossa Herrasta vietetty päivä on vienyt kauemmas niin tekojen kuin ajatustenkin osalta. Siksi onkin tärkeää, että lapsille ja nuorille tarjotaan tilaisuus saada raamatunmukaista opetusta niin pyhäkoulussa kuin leireilläkin.

Lue kirjoitus "Leirimuistelot syyskuussa 2011 Tampereella" kokonaisuudessaan täältä.