Kotikaupungillemme Tampereelle 1.10.2019

Tampere – kotikaupunkimme – täyttää tänään – 1. lokakuuta 2019 – 240 vuotta!

Kustaa III – Ruotsin kuningas – allekirjoitti Tampereen kaupungin perustamisasiakirjan Gripsholmin linnassa 240 vuotta sitten – 1. lokakuuta 1779.

Tänään – lähes neljännesvuosituhat kaupungin perustamisen jälkeen – kaupungillemme kuuluu useiden inhimillisten mittarien ja tutkimusten mukaan monin tavoin hyvää.

Kotikaupungissamme monet asiat – eittämättä – ovatkin sekä itse kaupungin että sen asukkaiden kannalta hyvin!

Kaupunkimme hengellinen tila – kaikista tärkein ja ratkaisevin asia – kuitenkin sekä murehduttaa että huolestuttaa!

Ihmisten ja inhimillisten menestysmittarien myönteisetkään menestys- ja kasvukäyrät eivät vielä tyydytä vanhurskasta Jumalaa ja riitä hänelle. "...Herra on kaikkitietävä Jumala, hänen edessänsä punnitaan teot" (1. Sam. 2:3).

Raamattu ilmoittaa Herran odottavan kaupungeilta hänen puoleensa kääntymistä ja parannuksen tekemistä.

"...Jeesus... saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi: 'Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi'" (Mark. 1:14-15).

"Sitten hän" – Jeesus – "rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet, siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta: 'Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen. Mutta minä sanon teille: Tyyron ja Siidonin on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin teidän. Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. Mutta minä sanon teille: Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinun'" (Matt. 11:20-24).

Raamatun lehdillä olevat – toistuvat – kehotukset parannukseen ja Herran Jeesuksen vakava nuhde parannuksen laiminlyöneille kaupungeille ovat sekä herätteenä että painavana muistutuksena omankin aikamme kaupungeille asukkaineen – myös rakkaalle kotikaupungillemme Tampereelle – parannuksen tekemisen tarpeellisuudesta ja välttämättömyydestä.

Armahtakoon kärsivällinen ja pitkämielinen (Room. 2:4) Jumala suuressa armossaan (Ps. 145:8) kotikaupunkiamme Tamperetta!

Tavoittakoon Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, "sana rististä" (1. Kor. 1:18) ja Raamatun kehotukset parannukseen Tampereen asukkaat ja tamperelaisten sydämet. Tapahtukoon kääntymisiä Herran puoleen! "...on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen" (Luuk. 15:10).

Rukoilen ja toivon tänään 240 vuotta täyttävälle Tampereelle Jumalan, Kaikkivaltiaan (Ilm. 1:8), armoa ja siunausta!

Rukoilkaamme yhdessä päättäväisesti ja periksiantamattomasti kotikaupunkimme – sen päättäjien ja asukkaiden – ajallisen ja iankaikkisen parhaan puolesta (1. Tim. 2:1-4)!

"Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä" (San. 14:34).

"Hurskaitten enentyessä kansa iloitsee..." (San. 29:2), "Kun jumalattomat lisääntyvät, lisääntyy rikos..." (San. 29:16).

"...hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen" (2. Piet. 3:9).

"...nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista" (Ap. t. 17:30-31).

"...harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne" (Jer. 29:7).

Mikko Ruotsalainen
1.10.2019

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.