Ikävä pyhälle matkalle

Tämän tervehdyksen kirjoittaminen ei ole lukeutunut alkuperäisiin suunnitelmiini; en ollut ajatellut kirjoittavani tällaista tervehdystä.

Minun ei alkuperäisten suunnitelmien mukaan edes pitäisi olla tällä hetkellä siellä missä nyt olen eli Tampereella, kotikaupungissani. Tämän tervehdyksen kirjoitan kuitenkin nyt kotikaupungistani.

Raamattu- ja virkistyspäivät Rovaniemellä

Rovaniemellä vietetään parhaillaan Raamattu- ja virkistyspäiviä (22.-25.4.) – Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus yksin tietää kuinka monennen kerran.

Tampereeltakin on jälleen – niin kuin aina – monien autokuntien saattueena lähdetty kyseisille Raamattu- ja virkistyspäiville pitkähkön ajotaipaleen päähän.

Puhdassydäminen Jumalan perheväki (Ef. 2:19-22) – veljet ja sisaret, Jumalan ihmiset (1. Tim. 6:11) – kokoontuu aina mielellään yhteen Raamatun, rukouksen ja uskovien yhteyden kalliiden virvoituksen lähteiden äärelle.

"Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä" (2. Tim. 2:22).

Mukana piti olla – jälleen – minunkin. Tällä kertaa en kuitenkaan yllättävästi päässytkään lähtemään matkaan; vain vähän ennen matkalle lähtöä jouduin purkamaan matkasuunnitelmani ja perumaan matkani pakottavista perusteista – sellaisten käänteiden ja tekijöiden tähden, joihin en voinut vaikuttaa.

Elämä on yllättävää. "Kaikkea voi tapahtua kaikille" (Saarn. 9:2).

Kymmeniä kertoja

Olen vieraillut Lapissa, evankeliumin työn tähden ja sitä suorittamassa, hyvin monta kertaa. Valtavan suuri määrä Raamattu- ja virkistyspäiviä, Evankelioimispäiviä, evankelioimistapahtumia, kokoussarjoja, telttakokouksia sekä monia muita tapahtumia ja tilanteita on vuosien saatossa eletty, vaellettu ja palveltu lävitse... ja jäänyt taaksemme.

Laskujeni ja parhaan arvioni mukaan olen vieraillut Lapissa Jeesuksen nimen tähden kaiken kaikkiaan noin 80 kertaa – ehkä vähän useamminkin. Matkani ovat jakautuneet useammalle vuosikymmenelle ja niitä on ollut vuosittain useita.

Herran ilmestymiset ja kohtaamiset, Jumalan valtakunnan ilot ja riemut, lukemattomat ainutlaatuiset tilanteet ja kokemukset, monet hyvät, lämpimät ja iloiset muistot... ne kaikki yhdessä monen muun asian kanssa ovat painautuneet syvälle sydämeeni ja sieluuni.

Olen Herralleni Jeesukselle Kristukselle, lähettävälle seurakunnalle ja Lapin pyhille ja uskoville kiitollinen, että olen saanut olla niin monissa tilanteissa mukana, sekä niitä rakentamassa ja tukemassa että niissä rakentumassa ja virvoittumassa.

Näen kyseisen kokonaisuuden yksityiskohtineen elämääni suuresti siunaavana ja rikastuttavana tekijänä.

Mielessä pyhä matka

Kuinka olisinkaan halunnut tälläkin kertaa lähteä matkaan ja Raamattu- ja virkistyspäiville mukaan!

Kuinka haluaisinkaan olla juuri nyt – tätä tervehdystä kirjoittaessani – mukana Raamattu- ja virkistyspäivillä!

Kaipaan ja ikävöin todella kovin kaikkea sitä jumalallista, vanhurskasta, rakentavaa, jaloa ja mielekästä, mitä Herran etsimiseen tarkoitettuihin viikonloppuihimme aina sisältyy.

Rakentava viikonloppu Herran edessä ja veljien ja sisarien kanssa ei ole jäänyt pois mielestäni, vaikka jouduin tällä kertaa itse poikkeuksellisesti jäämään pois siitä. Pyhä matka on mielessäni koko ajan.

Rukoilen viikonlopun puolesta ja iloitsen etäältä toisten puolesta.

"Autuaat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat" (Ps. 84:6)!

Herralle erotettu ja pyhitetty viikonloppu

Herralle erotetun ja pyhitetyn viikonlopun arvo on suunnaton ja mittaamaton!

Herran etsimiseen määrätietoisesti käytetty viikonloppu – yhdessä vietetyt päivät ja kymmenet tunnit – on aina hyvin voimakkaasti ja laaja-alaisesti tukemassa, vahvistamassa ja lujittamassa ristin kantajan ja Herran seuraajan (Mark. 8:34-35, Luuk. 9:23-24) uskonelämää ja kilvoitusta; saadaan monipuolisesti hengellistä ravintoa, koetaan Herran Hengen vapauttavaa, parantavaa, rohkaisevaa ja innoittavaa toimintaa ja vaikutusta, päästään kilvoituksessa ja elämän asioissa eteenpäin, pukeudutaan Hengen ja valkeuden varustuksiin...

Yhden Herralle erotetun viikonlopun vaikutukset saattavat ulottua ja ulottuvatkin usein jopa silminnähtävästi vuosien ja vuosikymmenien päähän – jopa halki ihmisen koko elämän aina iankaikkisuuteen saakka.

Kun Herralle erotettujen ja pyhitettyjen viikonloppujen ja päivien arvo nähdään terveellä silmällä, ne nähdään ja ymmärretään hyvin ainutlaatuisiksi ja kallisarvoisiksi hetkiksi. Oikein nähtynä esimerkiksi matkan pituus, järjestelyt, vaivat, ponnistelut, käytetty aika ja monet muut haasteet, jotka usein saatetaan hyvin kevyesti ja lyhytnäköisesti nähdä tilanteisiin mukaan lähtemisen erilaisina esteinä, eivät ole kuitenkaan rinnastettavissa ja verrattavissa Herran etsimiseen käytetyn viikonlopun merkityksellisyyteen, tärkeyteen ja vaikutuksiin, kun asiaa katsotaan iankaikkisuuden näkökulmasta; kallis ja katoamaton iankaikkinen ei ole mitenkään verrattavissa halpaan, arvottomaan ja katoavaiseen ajalliseen.

"Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys" (Matt. 6:19-23)!

Hyviä ja ilahduttavia terveisiä

Olen saanut Raamattu- ja virkistyspäiviltä tähän mennessä lyhyesti terveisiä – hyviä terveisiä.

Iloitsen Herran työstä ja asioiden etenemisestä seurakunnan kohdalla ja jokaisen Jeesuksessa Kristuksessa olevan veljeni ja sisareni kohdalla.

Se, mitä olen kuullut, virkistää sydäntäni!

Rukoilen ja toivotan siunausta

Rukoilen ja toivotan runsasta siunausta Raamattu- ja virkistyspäiville, päiviä johtaville veljille sekä kaikille Raamattu- ja virkistyspäivillä mukana oleville – lapsille, nuorille ja aikuisille!

Mikko Ruotsalainen
Seurakunnan työntekijä
Tampere, 23.4.2022

Poimintoja sivuiltamme

Juhlien Raamattutunneilla kuulimme mm. kehotuksia tehdä Jumalan edessä oikeita valintoja ja elää Jumalan tahdossa. Syntiä ei tule Herran edessä puolustella, synti pitää tunnustaa ja hylätä. Jokainen istutus, jota taivaallinen Isä ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois (Matt. 15:13). Herra auttaa parannuksen tekeviä ja tahtoonsa nöyrtyviä eteenpäin. Kuulijakunta sai myös kehotusta ja rohkaisua viedä evankeliumia päättäväisesti eteenpäin, vaikka elämmekin vaikeassa ja Herran sanaa vastustavassa ja halveksuvassa ajassa.

Lue kirjoitus "Pääsiäisleiri ja Pääsiäisjuhlat 2014" kokonaisuudessaan täältä.