Harrastamme kotikaupunkimme menestystä

"...harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa..." (Jer. 29:7).

Herra ohjaa sanassaan, Raamatussa, hänen kansaansa harrastamaan ja ajattelemaan kotikaupunkinsa parasta.

Osa sivuillamme vuonna 2010 olleesta ja käyttämästämme opastekartasta. Kartan kotikaupunkimme keskusta-alueesta piirsi Miika Koskela.

Osa sivuillamme vuonna 2010 olleesta ja käyttämästämme opastekartasta.
Kartan kotikaupunkimme keskusta-alueesta piirsi Miika Koskela.

Seurakuntana toimimme ja teemme työtä laaja-alaisesti ympäri Suomea, mutta pääpaino on kuitenkin Tampereella, kotikaupungissamme.

Olemme harrastaneet kotikaupunkimme menestystä moninaisin eri tavoin, mm. julistamalla evankeliumia, rukoilemalla kaupunkimme ja sen asukkaiden puolesta Herraa, kuuntelemalla, kohtaamalla, auttamalla ja neuvomalla apua tarvitsevia ja Herraa kaipaavia ihmisiä.

Harrastamme kotikaupunkimme menetystä jatkossakin tarjoten ihmisille mahdollisuuden etsiä Herraa Jeesusta, kuunnellen, kohdaten, auttaen ja neuvoen apua tarvitsevia ja Herraa kaipaavia ihmisiä.

Kaivatessasi Herraa, yhteyttä toisiin uskoviin, uskossa eteenpäin pääsemistä jne., älä epäröi ottaa yhteyttä! Voit ottaa yhteyttä seurakuntaan, jättää rukousaiheesi, pyytää neuvoja, opetusta, tukea jne.

Tahdomme sydämestämme auttaa jokaista apua kaipaavaa löytämään Herran ja pääsemään uskossa ja elämän asioissa eteenpäin!

Ota rohkeasti yhteyttä! Kaikki yhteydenotot käsittelemme luottamuksella!

Miika Koskela
Joulukuu 2022

Poimintoja sivuiltamme

Juhlien Raamattutunneilla kuulimme mm. kehotuksia tehdä Jumalan edessä oikeita valintoja ja elää Jumalan tahdossa. Syntiä ei tule Herran edessä puolustella, synti pitää tunnustaa ja hylätä. Jokainen istutus, jota taivaallinen Isä ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois (Matt. 15:13). Herra auttaa parannuksen tekeviä ja tahtoonsa nöyrtyviä eteenpäin. Kuulijakunta sai myös kehotusta ja rohkaisua viedä evankeliumia päättäväisesti eteenpäin, vaikka elämmekin vaikeassa ja Herran sanaa vastustavassa ja halveksuvassa ajassa.

Lue kirjoitus "Pääsiäisleiri ja Pääsiäisjuhlat 2014" kokonaisuudessaan täältä.