Kohden Lasten ja nuorten kesäleiriä

Vuosittain järjestettävä Lasten ja nuorten hengellinen kesäleirimme on nyt jälleen lähellä.

Tältä sivulta on 11.7.2021 alkaen luettavissa tulevaan leiriimme liittyvä lyhyt leirikirjoitus.

Kirjoituksista jokainen on ikään kuin pienenä saatteena edessämme olevaan yhteiseen leiriimme.

Uusi leirikirjoitus on luettavissa päivittäin klo 10.00.

Virittäydytään yhdessä – näin leiriin liittyvien saatekirjoitustenkin kautta – edessä olevaan yhteiseen leiriimme!

Mikko Ruotsalainen
Leirin johtaja
11.7.2021

Kesäleiri on lähellä

Vuosittain järjestettävä Lasten ja nuorten hengellinen kesäleirimme on nyt lähellä. Leiriin ja sen alkamishetkeen on enää aikaa vain joitakuita harvoja päiviä.

Pitkän alkuvuoden kuukausien ja viikkojen aikana leiri on varmasti noussut leirille lähdössä olevien mieleen jo useammankin kerran; jotkut ovat laskeneet mielessään ensin kuukausia ja sitten viikkoja – kuinka paljon niitä on jäljellä leirin alkamiseen?

Nyt lasketaan enää päiviä… ja laskettavaa ei ole enää jäljellä paljon – leiri on nyt todella ja ihan oikeasti lähellä; aivan pian pääsemme aurinkoisin mielin ja ilmoin kokoontumaan leirille yhteen.

Leirillä saamme jälleen viettää paljon aikaa yhdessä, toinen toistemme kanssa, rakentuen ja rakentaen. Saamme ja ehdimme tehdä lisäksi yhdessä monenlaisia kivoja ja mukavia, elämyksellisiä, asioita.

Mikä tärkeintä ja keskeisintä: saamme etsiä leirillä iloiten yhdessä – rukoillen ja Raamatun, Jumalan ilmoituksen ja sanan, hyvien opetusten äärellä – Herraamme Jeesusta Kristusta ja varmasti myös kohdata hänet ja hänen pyhän voimansa ja siunauksensa!

Herra, kiitos, että siunaat jälleen armossasi, hyvyydessäsi ja siunauksellasi vuoden 2021 leirimme. Kiitos, että johdatat kaiken. Herra, kiitos, että saamme lähteä ja kokoontua leirille etsimään sinua!

"Minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi: 'Etsikää minun kasvojani'. Herra, minä etsin sinun kasvojasi" (Ps. 27:8).

"Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa" (Ps. 105:3).

Mikko Ruotsalainen
11.7.2021

Jaksetaan vielä odottaa ja varustaudutaan

Leiri on leirille lähteville eittämättä yksi kesän kohokohdista, odotettu ja toivottu.

Leirin lähestyessä lähestymistään leiriodotus sydämissä ja mielissä päivä päivältä vain tiivistyy tiivistymistään. Niin on tänäkin vuonna.

Aitoa leiri-iloa ja -tunnelmaa on jälleen runsain määrin ilmassa ja havaittavissa. Sydämissä näyttää helmeilevän sekä myönteistä jännitystä että arvelua ja mietintää – mitä kaikkea vuoden 2021 leiri tuleekaan sisältämään?

Leiriodotus on hyvä ja tärkeä asia – se mm. suuntaa ajatuksiamme leiriin, virittää mieliämme siihen ja on osaltaan myötävaikuttamassa valmistautumista edessä oleviin leiripäiviin sekä sisäisesti että konkreettisesti.

Kunkin leirille tulevan on kuitenkin vielä jaksettava odottaa jokunen päivä – ja on hyvä keskittyä vielä huolellisesti ja tarkasti henkilökohtaisten leirivarusteiden kokoamiseen ja pakkaamiseen, että kaikki leirillä tarvittavat tarvikkeet tulevat varmasti otetuksi leirireppuun ja -kuormiin mukaan.

Hyvin valmistautuneena ja varustautuneena – kuten on monta kertaa opetettu ja muistutettu – leirilläkin kaikki sujuu paremmin!

Mikko Ruotsalainen
12.7.2021

Hengellinen leiri

Lasten ja nuorten hengellinen kesäleiri on – kuten nimensäkin kertoo ja ilmoittaa – hengellinen kesäleiri.

Hengellinen kesäleiri eroaa monista muista järjestettävistä lasten ja nuorten kesäleireistä ainakin juuri siinä, että leiri on "hengellinen".

Vaikka leirillä toki tehdään paljon monia lasten ja nuorten leireihin kuuluvia kivoja ja mukavia asioita, kuten esimerkiksi pelataan, leikitään, seikkaillaan, uidaan ja koetaan erilaisia kesäisiä elämyksiä ja leirielämyksiä, kaiken perusta, lähtökohta ja ydin on kuitenkin se, että leiri on hengellinen. Kaikki leirille saapuvat tietävät ja ymmärtävät leirin luonteen. Raamatut ja muistiinpanovälineet ovat raamattutunteja varten kaikilla mukana – muiden perinteisten ja tarpeellisten leirivarusteiden lisäksi.

Leirille lähdetään etsimään Herraa. Leirillä halutaan etsiä Herraa ja kohdata hänet. Leirillä myös kohdataan hänet, Herra, jonka kohtaamista sydämissä odotetaan, kaivataan ja janotaan.

"Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan" (Matt. 7:7-8).

"Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: 'Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat'" (Joh. 7:37-38).

Mikko Ruotsalainen
13.7.2021

Herra tekee uutta

Taaksemme on jäänyt jo paljon kesäleirejä – ja myös lukemattomia muita leirejä. Olemme järjestäneet ja pitäneet näitä leirejä eri vuosina ja vuosikymmeninä, lukuisissa eri leiripaikoissa ja -kohteissa, kaikkina vuodenaikoina, Tampereella, Pirkanmaalla ja kauempanakin.

Monen monia lämpimiä muistoja on karttunut kaikilta näiltä vuosilta; rikkaat muistot kesäleireiltäkin lämmittävät mieliämme edelleen, vielä vuosikausia leirien jälkeenkin.

On merkillepantavaa, että jokainen uusi kesäleirimme on ollut aina luonteeltaan erilainen kuin kaikki aiemmat kesäleirimme. Tätä – uuden leirin erilaista luonnetta – ei ole leirin johtajien ja suunnittelijoiden taholta mitenkään erikseen haettu ja rakennettu, vaan näin on aina vain käynyt: uuden leirin jälkeen olemme havainneet ja todenneet leirin olleen taas luonteeltaan erilainen kuin leirit aiemmin. Herra tekee uutta!

Olemme jälleen tänä vuonna rukoilleet paljon leirin, sinne saapuvien ja leirin sisällön puolesta. Olemme myös tehneet vastuullisesti oman osamme: valmistautuneet ja varustautuneet kaikkeen mahdollisimman hyvin.

Herramme Jeesus Kristus, joka on aina antanut meille hyvän ja erinomaisen leirin, antaa ja lahjoittaa meille antoisan ja siunatun leirin taas kerran. Ja hän tekee jälleen – varmasti tänäkin vuonna – uutta!

"Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan" (Jes. 43:19).

Mikko Ruotsalainen
14.7.2021

Leirille saavuttaessa

Leirille saapuessamme edessämme on jälleen suurehkon leirikokonaisuuden rakentaminen ja pystyttäminen.

Leirialue – leiri- ja telttakylä kaikkine rakenteineen – tullaan jälleen rakentamaan hieman aiempaa suurempana kokonaisuutena, kuten aina edeltävinäkin vuosina.

Vaikka etukäteisvalmisteluita tehdään aina niin paljon ja laajasti kuin se vain on mahdollista, erilaisia tehtäviä, rakentamisia, toimittamisia, hoidettavia asioita ja yksityiskohtia on vielä edessämme satoja ja satoja sekä leirin alkaessa että leirin vaihe vaiheelta edetessä. Leirin kokonaisuus rakentuu tuhansista yksityiskohdista.

Leiri- ja telttakylän pystytys kaikkine rakenteineen, leirivarusteiden – omien ja yhteisten – purkaminen, omien telttojen ja rakenteiden pystytys, yhteisten telttojen, katosten ja rakenteiden pystytys, leirillä tarvittavan tekniikan rakentaminen ja pystytys, keittiötoimet, pelaamiseen, leikkimiseen ja leiriseikkailuihin työstettävät rakennelmat, turvajärjestelyt, maisemointia… puurakenteita, puupaaluja, kaapeleita, johtoja, naruja, köysiä, pressuja, rakenteita luonnon materiaaleista… työtä, toimitettavaa ja ahertamista riittää…

Teemme leirillä tälläkin kertaa kaiken yhdessä; yhteinen leiri rakennetaan yhdessä, vietetään yhdessä ja leirin päättyessä myös puretaan yhdessä.

Kukin leirille saapuvista on erilaisissa tehtävissä ja toimissa mukana mahdollisuuksiensa, kokemuksensa, kykyjensä, osaamisensa, ikänsä jne. mukaan. Leirin johtajat, eri vastuualueiden johtajat ja vastuulliset ja varttuneemmat ja kokeneemmat leiriläiset ovat aina valmiina neuvomaan, opastamaan, tekemään ja työskentelemään rinnalla.

Jokainen saa olla mukana rakentamassa yhteistä leiriä!

Kaikki tehdään leireillä aina huolellisesti, vastuullisesti ja turvallisesti!

Mikko Ruotsalainen
15.7.2021

Leiri ja epidemia

Vuoden 2021 kesäleiri järjestetään – kuten viime vuoden leirikin – epidemiatilanteessa; epidemia ei ole ohi.

Emme suhtaudu tilanteeseen vähääkään kevyt- ja ylimielisesti.

Vuoden 2021 leirin sekä kokonaisuudessa että yksityiskohdissa on viime vuoden tavoin kaikessa huolellisesti huomioitu epidemiatilanne; leirimme on alusta loppuun saakka rakennettu epidemia – kuten tietysti kaikki muutkin turvallisuustekijät – vastuullisesti huomioon ottaen.

Käytämme koko leirin ajan luontoa hyödyksi, kuten ulkotilojen tarjoamaa mahdollisuutta helposti säilyttää riittävät turvaetäisyydet. Sisätiloja ei lähtökohtaisesti käytetä kuin vain aivan välttämättömiin tarpeisiin. Eri perhekuntien jäsenet eivät vietä aikaa silloinkaan sisätiloissa samanaikaisesti. Yöpyminen tapahtuu teltoissa. Kussakin teltassa yöpyvät vain saman perheen jäsenet. Leirillä toimitaan pienemmissä ryhmissä ja yksiköissä. Ryhmät toimivat ja pysyvät riittävän erillisinä toisista ryhmistä. Lisäksi ryhmien sisälläkin pidetään ja säilytetään turvavälejä. Kaikki ruokailut toteutetaan ja tapahtuvat turvallisesti, perhekunnittain ruokailemaan asettautuen. Myös kaikki ristikosketukset välineisiin, varusteisiin ja rakenteisiin minimoidaan ja yhdessä kosketettavia pintoja ja varusteita puhdistetaan ahkerasti… Koko leirin aikana ylläpidetään kaikkia – mm. edellä mainittuja – turvallisuuselementtejä.

Kaikki on otettu huomioon!

Voimme lähteä leirille rohkein ja turvallisin mielin!

Mikko Ruotsalainen
16.7.2021

Kymmenennen kerran

Tämän vuoden leiriimme liittyy yksityiskohta, joka hyvinkin on esille nostamisen arvoinen, mutta jota eivät ehkä kaikki ole huomanneet ja tulleet ajatelleeksi.

Pidämme tänä vuonna lasten ja nuorten kesäleirimme nykyisessä leirikohteessamme kymmenennen kerran!

Tämä voi ehkä kuulostaa ja tuntua hieman yllättävältä ja epätodelliselta – tuntuuhan monista varmasti siltä, että juurihan aloitimme leirien järjestämisen ja pitämisen 'uudessa' ja nykyisessä leirikohteessamme. On kuitenkin – todellakin – kulunut näin paljon aikaa siitä, kun vuonna 2012 pidimme leirin nykyisessä leirikohteessamme ensimmäisen kerran.

Vuodet ovat vierineet nopeasti – niin kuin ne aina vierivät. Pitkän leirimatkan olemme jo kulkeneet yhdessä, pelkästään tässä nykyisessä leiripaikassamme.

On hyvin suuri ilo nähdä, että monet vuoden 2012 kesäleirillä mukana olleet ovat olleet mukana kaikki nämä vuodet; osasta pieniä leiriläisiä on näiden vuosien aikana kasvanut voimakkaita Jeesuksen seuraajia ja kilvoittelijoita ja Jumalan valtakunnan työssä ja seurakunnassa vastuuta kantavia Herran palvelijoita.

Yhtä suuri ilo ovat ihan varmasti myös kaikki näiden vuosien aikana seurakunnan keskuuteen ja leireille tulleet uudet ystävät, veljet ja sisaret.

Uudet leiriläiset – tänä vuonna 2021 leirille ensimmäistä kertaa saapuvat –: toivotamme myös teidät sydämestämme ja suuresti iloiten leirille tervetulleiksi!

Mikko Ruotsalainen
17.7.2021

Tuttuja ja uusia elementtejä

Vuoden 2021 lasten ja nuorten kesäleirimme on – kuten edellä olen kertonut – kymmenes leiri nykyisessä ja tämänhetkisessä leirikohteessamme.

Tasaleirimme tähden leirimme järjestetään ja pidetään tänä vuonna eräänlaisena juhlaleirinä. Tämä ja 'kymmenes' tulevat näkymään leirin sekä kokonaisuudessa että yksityiskohdissa, useammankin kerran. Miten? Se jääköön vielä kertomatta ja näin kaikille leirille saapuville iloiseksi ja mieluisaksi yllätykseksi. Paljon uutta on luvassa.

Edessämme oleva leirimme tulee kuitenkin sisältämään jälleen paljon tuttuja ja pidettyjä elementtejä. Yhdessäolo, leiri- ja luontoelämykset, leiritunnelma, pelit, uiminen ja lasten rantaleikit, askarteleminen jne. – ne kaikki kuuluvat jälleen leirin sisältöön. Etsimistä, pientä jännitystä ja vauhdikasta seikkailuakin on jälleen luvassa paljon ja monipuolisesti. Leiriläiset pääsevät tälläkin kerralla kokeilemaan monenlaisia mukavia ja kivoja aktiviteetteja ja toimintavälineitä.

Leirin suunnittelijat ja rakentajat ovat antaneet parhaansa ja nähneet leirin eteen paljon vaivaa. Uskallan todeta ja luvata: tasaleirimme tulee sisältämään – runsaan ja laadukkaan hengellisen annin lisäksi – paljon kivoja ja mukavia hetkiä ja tilanteita yhdessä!

Mikko Ruotsalainen
18.7.2021

Me haluamme nähdä Jeesuksen

Herra Jeesus Kristus ja Herran etsiminen ja kohtaaminen on aina leiriemme keskeisin ja tärkein asia. Niin tälläkin kertaa: "...me haluamme nähdä Jeesuksen" (Joh. 12:21).

Leirin raamattutunnit ja rukoushetket Pyhän Hengen turvallisessa ja Herran Jeesuksen Kristuksen yhteyteen ja lähelle kutsuvassa ja vetävässä vaikutuksessa ovat leirin tilanteista ja hetkistä kaikista ensiarvoisimmat.

On oikein hyvä ja hienoa, että joka kerta leireiltämme jää leireillä mukana olleille elämän matkaevääksi sekä rikas muistomaailma – paljon erilaisia leirielämyksiä – että monipuolisesti erilaisia elämän varrella hyödyksi olevia elämäntaitojakin.

Leireillä elämän opasteeksi ja johdattajaksi saadut Raamatun terveet opetukset ja neuvot ja Herralle sydämessä ja koko sydämestä annetut pyhät lupaukset ovat kuitenkin se, mikä voimakkaasti vaikuttaa ihmisen koko elämän tosi parhaaksi ulottaen varjelevan ja pelastavan vaikutuksensa aina iankaikkisuuteen saakka. Siksi leirejä järjestetään. Siksi tänäkin vuonna!

"Ja muista Luojaasi nuoruudessasi, ennenkuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanova: 'Nämä eivät minua miellytä'..." (Saarn. 12:1-2).

"Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi" (Ps. 119:9).

"Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut" (2. Tim. 3:14-17).

"Jumala, sinä olet opettanut minua hamasta nuoruudestani, ja yhä vielä minä sinun ihmeitäsi julistan" (Ps. 71:17).

Mikko Ruotsalainen
19.7.2021

Tervetuloa

Leiriläiset ja leirin vastuunkantajat, lapset, nuoret ja päivissä varttuneemmat, veljet ja sisaret, lähempää ja kauempaa leirille saapuvat...

Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi vuoden 2021 lasten ja nuorten hengelliselle kesäleirillemme.

Ihan kohta nähdään leirillä!

Mikko Ruotsalainen
20.7.2021

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.