Lasten ja nuorten leirin vastuunkantajien palaveri 2013

Lasten ja nuorten leiriä (16.-19.7.) edeltävänä perjantaina (12.7.) kokoonnuimme edessä olevan leirin vastuunkantajien yhteiseen palaveriin. Palaveri pidettiin tänä vuonna luonnon keskellä nuotion ja tulen äärellä.

Palaverin ja yhteisen illan tarkoitus oli käsitellä ja käydä läpi muutaman päivän päästä alkavaa kesäleiriä ja leiriin liittyviä monia erilaisia asioita.

Leirin järjestelyt ja haasteet ovat aina moninaiset; monenlaisia valmisteluja, järjestelyjä ja organisointeja tarvitaan – kaiken, mm. aikataulujen, ohjatun toiminnan, keittiön ja opetustoiminnan, täytyy toimia leirillä sujuvasti ja mahdollisimman saumattomasti yhteen. Meidän, leirin vastuunkantajien, täytyy tietää paikkamme, vastuumme ja tehtävämme, jotta kaikki sujuisi hyvin.

Tarkoituksenamme oli myös leirin vastuunkantajina yhdessä etsiä Herraa leirin tähden ja kantaa leiriä Herran kasvojen eteen pyytäen leirille ja leirille saapuville Herran siunausta.

Leirin valmistelutyö on aina pitkä ja laaja prosessi. Seuraavan vuoden leiriin alustava valmistautuminen alkaakin itse asiassa jo välittömästi käynnissä olevan vuoden kesäleirin päättymisen jälkeen – leirin päävastuulliset pitävät yhteisen palaverin muutaman päivän sisällä leirin päättymisen jälkeen, jossa takana olevaa leiriä vielä käydään lävitse ja tehdään muistiinpanoja seuraavan vuoden leiriä silmällä pitäen. Tämän jälkeen – ennen seuraavaa leiriä – pidetään sitten useampia palavereja eri kokoonpanoilla ja vastuunkantajat myös tekevät tahoillaan erilaisia valmisteluita, valmistelutyötä ja järjestelyjä. Palaverien ja valmistelujen tahti tiivistyy uuden leirin lähestyessä. Aivan ennen leiriä pidetään sitten joka vuosi kaikkien leirin vastuunkantajien yhteinen palaveri, johon nyt olimme kokoontuneet, ja jossa vielä ennen leiriä kootaan yhteen leiriin liittyvät huomioitavat asiat.

Illan aikana kävimme monen muun asian lisäksi lävitse onnistuneen, hyvän ja turvallisen leirin edellytyksiä ja periaatteita. Lauloimme yhdessä myös muutamia leirilauluja leirille valmistetusta leirilauluvihkosesta.

Leirin järjestelyt alkavat olla valmiina, erilaista loppuviimeistelyä tehdään leirin alkamiseen asti.

Toivotamme kaikki leiriläiset tervetulleeksi leirille! Kohta nähdään!

Mikko Ruotsalainen,
15.7.2013

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.