Juhannus 2013

Kokoonnuimme jälleen vuonna 2013 – kuten edeltävinäkin vuosina – yhteiseen juhannuksen viettoon.

Juhannusta vietettiin tänä vuonna perjantaista lauantaihin, 21.6-22.6.

Juhannuksen ohjelmaan sisältyi mm. Raamatun tutkiskelua, Herran etsimistä ja rukoilemista. Olimme varanneet paljon aikaa myös yhdessäoloon, keskusteluun jne. Aikaa vietimme myös pelaillen, nuotion äärellä ja saunoen.

Raamattututkiskelussa tutkimme Raamatusta muutaman tunnin ajan profeetta Agabusta ja hänen vaikutustaan.

Raamattu kertoo profeetta Agabuksesta seuraavissa Raamatun kohdissa:

"Siihen aikaan tuli profeettoja Jerusalemista Antiokiaan. Ja eräs heistä, nimeltä Agabus, nousi ja antoi Hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan; ja se tulikin Klaudiuksen aikana. Niin opetuslapset päättivät kukin varojensa mukaan lähettää avustusta Juudeassa asuville veljille. Ja niin he tekivätkin ja lähettivät sen vanhimmille Barnabaan ja Sauluksen kätten kautta" (Ap. t. 11:27-30).

"Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä seitsemästä, ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli neljä tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja. Siellä me viivyimme useita päiviä. Niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta, nimeltä Agabus. Ja tultuaan meidän luoksemme hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui: 'Näin sanoo Pyhä Henki: 'Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin''" (Ap. t. 21:8-11).

Havaitsimme tutkiskelun aikana, että vaikka Agabuksesta kerrotaan vain ainoastaan kahdessa Raamatun kohdassa, niin siitä mitä kerrotaan, voimme sekä nähdä ja havaita monia tärkeitä asioita että myös oppia paljon Agabuksen elämän ja siunaavan vaikutuksensa kautta.

Nuoremmille mukana olleille pidettiin Raamattututkiskelun aikana luonnon keskellä pyhäkoulu ja siihen liittyen askarreltiin.

Pyhäkoululaiset rakensivat keräämistään oksista alueen pihalle suuren hämähäkinseitin. Niin kuin seittiin takertuneet eläimet, ihminenkin voi joutua takerretuksi erilaisiin seitteihin. Väärät valinnat ja teot vievät helposti kietoutumaan seittiin - valhe ja valehteleminen esimerkiksi valheenseittiin ja -verkkoon. Seittejä on monenlaisia muitakin. Herra Jeesus kuitenkin haluaa ja voi vapauttaa seitteihin takertuneet kaikista erilaisista seiteistä.

Illan rukoushetkessä kuulimme muutamia puheenvuoroja ja todistuksia Herrasta, rukoilimme ja lauloimme. Rukousalttarilla rukoiltiin kaikkien esirukousta haluavien puolesta.

Osa mukana olleista aikuisista jatkoi keskusteluja hengellisistä asioista päivän virallisen ohjelman päättymisen jälkeenkin.

Herra kohtasi mukanaolleita. Uskovien yhteenkokoontumisella ja yhteydellä ja sanan ääressä olemisella on aina virvoittava, rakentava ja innoittava vaikutus.

Leirin rakentamisesta ja purkamisesta ja loppusiivouksesta lähtien kaikki leirillä tehtiin yhdessä.

Hyvillä mielin ja virvoittuneena palasimme kukin arjen keskelle!

Tiedote

Tiedote lasten ja nuorten leiriin liittyen.

Leiriä edeltävinä päivinä, leirin aikana ja vielä vähän leirin jälkeenkin keskitymme täysipainoisesti seurakunnan lasten ja nuorten leiriin.

Vastuunkantajiamme voi olla vaikea tavoittaa puhelimitse kyseisenä aikana.

Poimintoja sivuiltamme

Kuinka paljon helpompaa on lapsen tai nuoren tulla Herran luokse kuin varttuneemman, jonka elämässä jokainen erossa Herrasta vietetty päivä on vienyt kauemmas niin tekojen kuin ajatustenkin osalta. Siksi onkin tärkeää, että lapsille ja nuorille tarjotaan tilaisuus saada raamatunmukaista opetusta niin pyhäkoulussa kuin leireilläkin.

Lue kirjoitus "Leirimuistelot syyskuussa 2011 Tampereella" kokonaisuudessaan täältä.