Usko

Joh. 3:16

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen

Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi

iankaikkinen elämä."

Room. 10:9-10

"Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet

kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan

vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan."

Mark. 1:14-15

"Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja

saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi: 'Aika on täyttynyt, ja Jumalan

valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.'"

Joh. 1:12-13

"Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat

hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta

eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta."

Ap. t. 16:29-31

"Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Silaan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi:

'Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?' Niin he sanoivat: 'Usko Herraan Jeesukseen,

niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi.'"

1. Joh. 5:10-13

"Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut

Pojastansa. Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole,

sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä."

Joh. 3:36

"Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole

kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy

hänen päällänsä."

1. Piet. 1:8-9

"Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja

riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte

uskon päämäärän, sielujen pelastuksen."

Joh. 11:25-26

"Jeesus sanoi hänelle: 'Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo

minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo

minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?'"

Joh. 14:1-6

"'Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja

vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte.' Tuomas sanoi hänelle: 'Herra, me

emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?' Jeesus sanoi hänelle: 'Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.'"

Hebr. 11:1

"Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy."

Mark. 16:15-16

"Ja hän sanoi heille: 'Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka

uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.'"

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.