Avioero ja uudelleenavioituminen

Matt. 5:32

"Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa

muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin,

ja joka nai hyljätyn, tekee huorin."

Matt. 19:3-6

"Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: 'Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?' Hän vastasi ja sanoi: 'Ettekö ole lukeneet, että

Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin

eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.'"

Matt. 19:9

"Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin

huoruuden tähden ja nai toisen,

se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin."

Mark. 6:17-18

"Sillä hän, Herodes, oli lähettänyt ottamaan kiinni Johanneksen, sitonut ja pannut

hänet vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon, Herodiaan, tähden. Sillä Herodes oli nainut

hänet, ja Johannes oli sanonut Herodekselle: 'Sinun ei ole lupa pitää veljesi vaimoa.'"

Mark. 10:11-12

"Ja hän sanoi heille: 'Joka hylkää vaimonsa ja nai toisen,

se tekee huorin häntä vastaan. Ja jos vaimo hylkää miehensä ja

menee naimisiin toisen kanssa, niin hän tekee huorin."

Luuk. 16:18

"Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin; ja

joka nai miehensä hylkäämän, tekee huorin."

Room. 7:2-3

"Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä

miehen laista. Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies

kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle."

1. Kor. 7:10-11

"Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra, ettei vaimo saa

erota miehestään; mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon

miehensä kanssa; eikä mies saa hyljätä vaimoansa."

1. Kor. 7:12-13

"Mutta muille sanon minä, eikä Herra: jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen

kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö; samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko, ja tämä suostuu

asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä."

1. Kor. 7:39-40

"Vaimo on sidottu, niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin,

kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa. Mutta hän on onnellisempi, jos pysyy entisellään; se on minun

mielipiteeni, ja minä luulen, että minullakin on Jumalan Henki."

Hebr. 13:4

"Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode

saastuttamatonna; sillä

haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee."

1. Kor. 6:9-10

"Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei

epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei

pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa."

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.