Jeesuksen tuomitseminen

Matt. 26:57

"Mutta Jeesuksen kiinniottajat veivät hänet

ylimmäisen papin, Kaifaan, eteen, jonne kirjanoppineet

ja vanhimmat olivat kokoontuneet."

Matt. 26:59-68

"Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet, mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää todistajaa oli tullut esille. Mutta vihdoin tuli kaksi, ja he sanoivat: 'Tämä on sanonut: 'Minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakentaa.'' Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi hänelle: 'Etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä

todistavat sinua vastaan?' Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: 'Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika.' Jeesus sanoi hänelle: 'Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä.' Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi:

'Hän on pilkannut Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme? Katso, nyt kuulitte hänen pilkkaamisensa. Miten teistä on?' He vastasivat sanoen: 'Hän on vikapää kuolemaan.' Silloin he sylkivät häntä silmille ja löivät häntä nyrkillä kasvoihin; ja toiset sivalsivat häntä poskelle ja sanoivat: 'Profetoi meille, Kristus, kuka se on, joka sinua löi.'"

Matt. 27:1-2

"Mutta aamun koittaessa kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät neuvoa

Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet; ja he sitoivat hänet ja veivät pois

ja antoivat hänet maaherran, Pilatuksen, käsiin."

Mark. 15:2-5

"Niin Pilatus kysyi häneltä: 'Oletko sinä juutalaisten kuningas?' Hän vastasi ja sanoi hänelle: 'Sinäpä sen sanot.' Ja ylipapit tekivät

monta syytöstä häntä vastaan. Niin Pilatus taas kysyi häneltä sanoen: 'Etkö vastaa mitään? Katso, kuinka paljon syytöksiä he

tekevät sinua vastaan.' Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään, niin että Pilatus ihmetteli."

Luuk. 23:6-12

"Mutta kun Pilatus sen kuuli, kysyi hän, oliko mies galilealainen. Ja saatuaan tietää hänen olevan Herodeksen hallintoalueelta hän lähetti hänet Herodeksen eteen, joka hänkin niinä päivinä oli Jerusalemissa. Kun Herodes näki Jeesuksen, ihastui hän suuresti; sillä hän oli jo

kauan aikaa halunnut nähdä häntä, koska oli kuullut hänestä, ja hän toivoi saavansa nähdä häneltä jonkin ihmeen. Ja hän teki Jeesukselle monia kysymyksiä; mutta tämä ei vastannut hänelle mitään. Ja ylipapit ja kirjanoppineet seisoivat siinä ja syyttivät häntä kiivaasti. Mutta

Herodes joukkoineen kohteli häntä halveksivasti ja pilkkasi häntä; ja puettuaan hänet loistavaan pukuun hän lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen. Ja Herodes ja Pilatus tulivat sinä päivänä ystäviksi keskenään; he olivat näet ennen olleet toistensa vihamiehiä."

Luuk. 23:13-18

"Niin Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan ja sanoi heille: 'Te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä; ja katso, minä olen teidän läsnäollessanne

häntä tutkinut enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte, eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti hänet takaisin meille. Ja katso, hän ei ole tehnyt

mitään, mikä ansaitsee kuoleman. Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän.' Niin he huusivat kaikki yhdessä, sanoen: 'Vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas!'"

Matt. 27:15-23

"Oli tapana, että maaherra juhlan aikana päästi kansalle yhden vangin irti, kenenkä he tahtoivat. Ja heillä oli silloin kuuluisa vanki, jota sanottiin Barabbaaksi. Kun he nyt olivat koolla, sanoi Pilatus heille: 'Kummanko tahdotte, että minä teille päästän, Barabbaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?' Sillä hän tiesi, että he kateudesta olivat antaneet

hänet hänen käsiinsä. Mutta kun hän istui tuomarinistuimella, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanan: 'Älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen, sillä minä olen tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä.' Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta, mutta surmauttamaan Jeesuksen. Ja maaherra puhui heille ja

sanoi: 'Kummanko näistä kahdesta tahdotte, että minä teille päästän?' Niin he sanoivat: 'Barabbaan.' Pilatus sanoi heille: 'Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?' He sanoivat kaikki: 'Ristiinnaulittakoon!' Niin maaherra sanoi: 'Mitä pahaa hän sitten on tehnyt?' Mutta he huusivat vielä kovemmin sanoen: 'Ristiinnaulittakoon!'"

Matt. 27:24-31

"Ja kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan että meteli yhä yltyi, otti hän vettä ja pesi kätensä kansan nähden ja sanoi: 'Viaton olen minä tämän miehen vereen. Katsokaa itse eteenne.' Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: 'Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle.' Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta

Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. Silloin maaherran sotamiehet veivät Jeesuksen mukanaan palatsiin ja keräsivät hänen ympärilleen koko sotilasjoukon. Ja he riisuivat hänet ja panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan ja väänsivät orjantappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen

oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat: 'Terve, juutalaisten kuningas!' Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiinnaulittavaksi."

Luuk. 23:24-27

"Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi. Ja hän päästi irti sen, joka kapinasta ja murhasta oli vankeuteen heitetty ja jota he vaativat, mutta Jeesuksen hän antoi

alttiiksi heidän mielivallallensa. Ja viedessään häntä pois he saivat käsiinsä Simonin, erään kyreneläisen, joka tuli vainiolta; ja hänen olalleen he panivat ristin

kannettavaksi Jeesuksen jäljessä. Ja häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä."

Mark. 15:15-20

"Ja kun Pilatus tahtoi tehdä kansalle mieliksi, päästi hän heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. Niin sotamiehet veivät hänet sisälle linnaan, se on palatsiin, ja kutsuivat siihen koko sotilasjoukon. Ja he pukivat hänen yllensä purppuravaipan, väänsivät orjantappuroista kruunun ja panivat sen hänen päähänsä ja rupesivat tervehtimään häntä: 'Terve, juutalaisten kuningas!' Ja he löivät häntä päähän ruovolla, sylkivät häntä ja laskeutuen polvilleen kumarsivat häntä. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä purppuravaipan ja pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa. Ja he veivät hänet pois, ristiinnaulitakseen hänet."

Tiedote

Tiedote lasten ja nuorten leiriin liittyen.

Leiriä edeltävinä päivinä, leirin aikana ja vielä vähän leirin jälkeenkin keskitymme täysipainoisesti seurakunnan lasten ja nuorten leiriin.

Vastuunkantajiamme voi olla vaikea tavoittaa puhelimitse kyseisenä aikana.

Poimintoja sivuiltamme

Kuinka paljon helpompaa on lapsen tai nuoren tulla Herran luokse kuin varttuneemman, jonka elämässä jokainen erossa Herrasta vietetty päivä on vienyt kauemmas niin tekojen kuin ajatustenkin osalta. Siksi onkin tärkeää, että lapsille ja nuorille tarjotaan tilaisuus saada raamatunmukaista opetusta niin pyhäkoulussa kuin leireilläkin.

Lue kirjoitus "Leirimuistelot syyskuussa 2011 Tampereella" kokonaisuudessaan täältä.