Miksi elät?

Herra on "tehnyt koko ihmissuvun… ja on säätänyt heille määrätyt ajat..., että he etsisivät Jumalaa..." (Ap. t. 17:26-27).

Elämän tarkoituksettomuus kalvaa piinaavasti monen aikamme ih­misen mieltä. Harvat rohkenevat kertoa tunnoistaan, monet peit­tävät ja kätkevät nämä sisintä raastavat tuntemuksensa.

Pyhä Raamattu – Herran ihmisille antama ilmoitus – kertoo ihmis­elämän tarkoituksen olevan etsiä Jumalaa. Luoja on tarkoittanut luomansa ihmisen yhteyteensä.

Jumalasta vieraantuneelle ihmi­selle elämä Jumalan yhtey­dessä kuulostaa kaukaiselta ja mahdot­tomalta, myös sisällöt­tö­mältä, ilot­tomalta ja vasten­mie­liseltä. Yh­tey­den löytäneet ovat puoles­taan havainneet, että yhteys Jumalaan ja selkeä ja täysin varma iankaikkisuuspäämäärä on tuonut elämään tarkoituksen, mielek­kyy­den ja onnen (Ps. 73:28).

Raamattu ilmoittaa ihmisten syntien erottavan luodut Luojas­taan (Jes. 59:2). Jeesus Kristus, Jumalan Poika, sovitti ristillä synnit ja pahat teot. Avautui tie Jumalan yhteyteen ja iankaikkiseen elä­mään.

Yhdenkään ihmisen ei tarvitse tyytyä jäämään tarkoituksetto­muuteen. Tarkoituksettomuus ka­toaa elämän tarkoituksen – Herran – löytämisellä (Fil. 1:21).

Etsi Herraa (Jes. 55:6), usko evan­keliumi ja tee parannus (Mark. 1:15). Herra, joka kehottaa ihmistä etsimään häntä, varmasti myös antaa ihmisen löytää itsensä ja yhteyden kanssaan.

Olet tervetullut Jeesuksen Kristuk­sen luokse. Olet tervetullut myös toisten löytäneiden joukkoon oppi­maan lisää Herrasta ja hänen erinomaisen hyvästä tahdostaan.

Siirry luetteloon tästä.

Siirry etusivulle tästä.

Teksti: Copyright © Mikko Ruotsalainen