Hyvää matkaa!

Hyvää matkaa!

Suomalaiset tekevät tänäkin vuonna yhteensä useita miljoonia matkoja. Osa näistä matkoista suuntautuu maamme rajojen sisäpuolelle, osa ulkopuolelle.

Matkat vaativat erilaisia ja monenlaisia valmisteluja. Useimmat – olettaisin – sellaisia tekevätkin. Suunnitellaan ja selvitellään asioita. Valmistaudutaan ja varustaudutaan. Lähdön koittaessa toivomme sekä toisille että emmekö myös itsellemme hyvää matkaa.

Pyhä Raamattu – Jumalan sana – ilmoittaa meidän kaikkien ihmisten olevan matkalla myös iankaikkisuuteen. Väistämättömästi – lyhyen ja rajallisen elämämme kautta – me kaikki kuljemme iankaikkisuutta kohden.

Raamattu ilmoittaa Jumalan valtakuntaan suunnatun ja kohdistetun matkan vaativan henkilökohtaisia valmisteluja. On selvitettävä, tiedettävä ja valittava sinne johtava tie ja vaellettava sitä (Ap. t. 24:14-16). Perillepääsyn varma este – synti – on myös laitettava pois (Ps. 5:5).

Henkilökohtaiset valmistelut ovat kuitenkin mitä useimmin – tiedän – jääneet tekemättä. Matkataan iankaikkisuutta kohden uskaliaasti valmistautumatta siihen.

Uskomalla Jeesukseen Kristukseen (Ap. t. 16:31) ja tekemällä parannuksen (Ap. t. 17:30) pääset Jumalan valtakuntaan johtavan tien alkuun. Hän – ristiinnaulittu ja ylösnoussut Herra – alkaa johdattaa sinua siitä eteenpäin.

Raamattu opastaa sinut turvallisesti perille. Meiltä – jo matkalla olevilta ja matkaan perehtyneiltä matkatovereilta – voit rohkeasti kysyä lisää niin matkasta kuin sen päämäärästäkin.

Lähdethän matkaan?

Hyvää matkaa!

Mikko Ruotsalainen
Elokuu 2018

Poimintoja sivuiltamme

Evankeliumi on aivan jokaiselle ihmiselle tarkoitettu sovituksen sana (2. Kor. 5:19). Jumala ei kuitenkaan pelasta yhtäkään ihmistä väkisin ja ilman ihmisen omaa tahtoa ja ilman ihmisen antamaa lupaa. Jokaisen tulee ottaa evankeliumi henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti vastaan, uskoa evankeliumi, tehdä parannus synneistänsä ja alkaa seurata Jeesusta Jumalan sanan, Raamatun, ilmoittamalla totuuden ja kuuliaisuuden tiellä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.