Terveiset Rovaniemeltä

Pirkka Kyppö, Rovaniemi

Kun Paavali kirjoitti kirjeensä, hän ei kirjoittanut niitä ainoastaan sinne missä oli jo seurakunta, vaan myös hajallaan oleville Jumalan pyhille. Jumalan tahto on aina sielujen pelastus ja seurakunnan syntyminen (1.Tim. 2:4, Ef. 3:10-11).

Ei pidä halveksia pienten alkujen päiviä, sillä kaikella on alkunsa. Seurakunnan syntymisen alku on aina se, että ihmisiä tulee uskoon. Sen jälkeen heidät kastetaan upottamalla vedessä Jeesukseen Kristukseen "...Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" (Matt. 28:19) ja heitä Jeesuksen kehotuksen mukaan opetetaan "...pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää" (Matt. 28:20).

Vasta tämän jälkeen kuului Raamatussa Herran lupaus: "...ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanloppuun asti" (Matt. 28:20). Uskon, että Jeesus pidättyi lausumasta tätä lupausta läsnäolostaan evankeliumintyössä, ennen kuin kaikki nämä asiat toteutuvat Jeesuksen käskyn mukaan: 1) Saarnataan evankeliumia, 2) Uskoontulleet kastetaan ja 3) Uskoontulleet opetetaan pitämään kaikki, mitä Herra on käskenyt opetuslapsiensa pitää. Sitten vasta Jeesus lupasi: "...ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanloppuun asti".

Olemme siis vastuussa siitä, mihin synnytämme lapsia evankeliumin kautta. Lapsiahan ei voi synnyttää minne tahansa. Lapsella täytyy olla hengellinen koti, jossa Hyvä Paimen kaitsee Sanallaan, vitsallaan ja paimensauvallaan. "Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?" (Hebr. 12:7).

Hengellinen ihminen tarvitsee lohdutusta, nuhdetta, varoitusta, kehotusta kaikella pitkämielisyydellä. Jumala valvoo lapsensa tilaa ja on rakkaudessaan aina halukas ohjaamaan, neuvomaan ja huolehtimaan. Jeesus tekee sen itse Pyhän Hengen kautta ja käyttää siinä meitä vajavaisia uskovaisia. Jumala on tehnyt Poikansa kuoleman kautta liiton meidän kanssamme ja katsonut meidät arvollisiksi tehtäviin edessänsä Pyhän Hengen kautta. Saamme olla Jumalan juoksupoikia ja -tyttöjä sekä loppuun saakka Jeesuksen opetuslapsia.

Täällä Rovaniemellä meitä on pieni joukko opetuslapsia. Haluamme etsiä Herraa ja pysyä Sanan tutkimisessa ja rukouksessa.

Aina kun saamme Jumalalta mahdollisuuden, tahdomme julistaa evankeliumin ilosanomaa niille, jotka eivät ole vielä kokeneet elämässään, että Jeesus rakastaa ja kutsuu iankaikkiseen valtakuntaansa. Jeesus on lunastanut jokaisen ihmisen omakseen kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan.

Jeesus on luvannut myös tulla noutamaan omiaan: "Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla" (1. Tess. 4:16-18).

Tämä saattaa olla monen mielestä suurta satua. Ainakin niiden mielestä, jotka ovat matkalla kadotukseen, ikuiseen eroon Jumalasta. Raamattu sanoo: "Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva" (Matt. 24:37-39).

Monet varmasti nauroivat, kun Nooa, Jumalan mielen mukainen mies rakensi arkkia kuivalle maalle ja ilmoitti, että Jumala hukuttaa maailman vedellä, sen tähden että ihmiset eivät välittäneet Jumalan tahdosta omassa elämässä.

Näin käy myös tänään parannuksen ja Jeesuksen toisen tulemuksen julistajille. He ovat usein naurun kohteita. Nooa kuitenkin pelastui, koska hän otti Jumalan sanan tosissaan ja siitä vaarin. Samoin on asiain laita tänä päivänä: vain totuuden tiellä vaeltavat pelastuvat.

Tervetuloa Rovaniemellä kuulemaan, uskomaan ja rakentumaan. Jumala ei lajittele ketään huonouden tai paremmuuden periaatteilla, vaan Hän tahtoo armahtaa juuri sinua. Tule Jeesuksen Kristuksen luokse.

"Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos" (Joh. 6:37).

Pirkka Kyppö
Rovaniemi 2007

Tiedote

Tiedote lasten ja nuorten leiriin liittyen.

Leiriä edeltävinä päivinä, leirin aikana ja vielä vähän leirin jälkeenkin keskitymme täysipainoisesti seurakunnan lasten ja nuorten leiriin.

Vastuunkantajiamme voi olla vaikea tavoittaa puhelimitse kyseisenä aikana.

Poimintoja sivuiltamme

Kuinka paljon helpompaa on lapsen tai nuoren tulla Herran luokse kuin varttuneemman, jonka elämässä jokainen erossa Herrasta vietetty päivä on vienyt kauemmas niin tekojen kuin ajatustenkin osalta. Siksi onkin tärkeää, että lapsille ja nuorille tarjotaan tilaisuus saada raamatunmukaista opetusta niin pyhäkoulussa kuin leireilläkin.

Lue kirjoitus "Leirimuistelot syyskuussa 2011 Tampereella" kokonaisuudessaan täältä.